ТЕМА 5. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕМА 5.1.  Сутність непрямих податків та їх вплив на фінансово-господарську  діяльність підприємств

Основні терміни та поняття: податок; універсальні податки; спеціальні або індивідуальні  податки.

Податок – це обов’язковий внесок платником грошових коштів в бюджетну систему у визначених законом розмірах та в установлені строки. Податкова система України будується на поєднанні прямих та непрямих податків. Непрямі податки включаються  у вигляді надбавки в ціну товару і їх сплачують кінцеві споживачі. Непрямі податки по своєму характеру неоднорідні. Так, в їх складі можна виділити акцизи :

· універсальні – мають широку базу оподаткування та уніфіковані ставки на всі товари (податок на додану вартість);

· спеціальні або індивідуальні – встановлюються на обмежений перелік товарів. При цьому застосовуються диференційовані ставки для окремих груп, видів товарів (акцизний збір);

А також – державне мито.

Отже характерною особливістю непрямих податків є те, що:

1) це внутрішні податки, які не можуть регулюватися нормами міжнародних договорів, крім договорів, ратифікованих Верховною Радою України, до вступу в силу законів за кожним із таких податків;

2) вони виникають тільки на останньому етапі в процесі реалізації товарів безпосередньо виробником чи торгівельною організацією, а також юридичними особами, які ввозять на митну територію України товари, шляхом надбавки до ціни товару, що склалася, створюючи нову вартість;

3) вони стягуються державою незалежно від результатів господарської діяльності платника податків;

4) непрямими вони є через те, що фактично матеріальні витрати зі сплати податку несе споживач у складі ціни на продукцію, що він придбав.

Вплив непрямих податків на  фінансово-господарську діяльність підприємств є досить складним. Він залежить від різних обставин та чинників. Тому цей вплив можна розглядати у двох аспектах:

1) він пов’язаний зі сплатою непрямих податків у процесі придбання товарно-матеріальних цінностей, оплати виконаних робіт і отриманих послуг. У цьому разі необхідно врахувати наступні чинники: умови оплати, обсяги придбання, ставки та пільги щодо податків, джерела  та терміни відшкодування сплачених податків;

2) цей вплив пов’язаний із надходженням сум непрямих податків на поточні рахунки підприємств, які реалізують товари, роботи та послуги. В цьому випадку впливають такі чинники: умови реалізації та оплати, обсяги та напрямки реалізації, ставки та пільги щодо податків, терміни сплати податків в бюджет.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення податку та охарактеризуйте основні особливості непрямих податків.

2. Який вплив на фінансово-господарську діяльність здійснюють непрямі податки?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑