111. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку виробничих запасів.

Технологічний процес автоматизованого оброблення даних з обліку виробничих запасів полягає у виконанні всіх потрібних операцій введення, оброблення , збереження й надання потрібної інформації, групування даних на рахунках, із метою контролю за наявністю та витратами матеріальних цінностей зі своєчасним звітності.

  Спільна інформаційна база дає можливість спільно використовувати таку нормативно-довідкову інформацію, як довідники: зовнішніх організацій; прізвищ працівників; структурних підрозділів; статей обліку; допустимої кореспонденції рахунків; номенклатура-цінник виробничих запасів; типових господар­ських операцій; постійних даних; груп матеріалів тощо. Для обліку матеріальних цінностей використовуються типові форми первинних документів, що утворюють вхідну інформацію:

- прибутковий меморіальний ордер; здавальна накладна;товарно-транспортна накладна; накладна на переміщення матеріалів; акт про приймання матеріалів; лімітно-забірна картка; вимога; накладна на відпуск матеріалів на сторону; картка складського обліку.

Вихідною інформацією складського обліку є:

- картка складського обліку матеріалів; оборотна відомість матеріальних цінностей; довідкова інформація; інформація про переоцінюваня матеріальних цінностей; реєстр первинних документів; інвентаризаційна відомість.

А в бухгалтерії основною регламентованою вихідною інформацією з обліку матеріальних цінностей є:

- інвентаризаційна відомість наявності матеріальних цінностей; зведена відомість надходження матеріальних цінностей; зведена відомість витрат матеріальних цінностей; оборотна відомість матеріальних цінностей; картка підзвітної особи; відомість відображення господарських операцій з обліку матеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського обліку; відомість переоцінювання матеріальних цінностей; відомість нарахування та списання МШП; відомість надходження матеріальних цінностей в аналітичному розрізі; відомість використання матеріальних цінностей; довідкова інформація обліку та аудиту матеріальних цінностей; відомість показників прибутку, отриманого від реалізації матеріальних цінностей; реєстр первинних документів; журнал обліку відпуску матеріальних цінностей; прогнозування запасів товарно-матеріальних цінностей;прогнозування використання матеріальних цінностей.

Для обліку МШП використовуються основні первинні документи, які описують операції обліку матеріальних цінностей. Крім того, можливе формування специфічних документів:  повідомлення про здавання на склад (комору) інструмента, який втратив свою придатність до використання;записка майстра цеху на видавання робітникам із комори інструмента (для тривалого використання);акт на вибуття інструмента внаслідок зношування чи ламання.

112. Скласти перелік та дати характеристику нормативно–довідковій інформації автоматизованого обліку праці та її оплати.

Облік виробітку та оплати праці робітників може передбачати функції, які забезпечують: уведення інформації з клавіатури; перегляд даних; виконання розрахунків; ведення нормативно-довідкової інформації; друк машинограм; закриття розрахункового періоду та перенесення облікових даних на дискету.

Інформаційна база передбачає формування та використання такої інформативно-довідкової інформації, як: довідник особових рахунків; класифікатори професій; довідник цехів, відділів, бригад; довідник видів оплат, довідник норм часу та розцінок.

Первинними документами є: табель обліку робочого часу, наряди на відрядну роботу (типові та індивідуальні форми), список осіб, які працюють понад норму, відомість на виплату премій робітникам-відрядникам. На основі таких уведених документів по кожному робітнику-відряднику розраховуються суми та нормований час у цілому за місяць.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑