71. Охарактеризувати інформаційні потоки з обліку праці та її оплати.

Інформаційні потоки з обліку праці та зарплати можна поділити на вхідні (первинні документи) та вихідні. Охарактеризуємо кожен з них.

Первинними документами є: табель обліку робочого часу, наряди на відрядну роботу (типові та індивідуальні форми), список осіб, що працюють понаднормово, відомість на виплату премій робітникам-відрядникам. На основі наведених документів по кожному робітнику-відряднику розраховуються суми та нормований час у цілому за місяць.

У результаті оброблення даних одержують таку вихідну інформацію:

Бригадні наряди — використовуються для контролю та формування контрольних підсумків;

Індивідуальні наряди — використовуються для формування даних про робітників-відрядників, які працюють індивідуально;

Табель — містить дані по кожному табельному номеру за основними видами оплати;

Відомість нарахованої заробітної плати робітникам-відрядникам (за табельними номерами та видами оплати) — формує дані у файл нарахувань для програмного комплексу з обліку праці та її оплати;

Відомість нарахованої заробітної плати робітникам-відрядникам (за категоріями та професіями) — нагромаджує дані для формування "Звіту про виконання норм виробітку робітників-відрядників";

Відомість нарахованої заробітної плати робітникам-відрядникам (за шифрами виробничих витрат) — формує дані для програмного комплексу з обліку праці та її оплати для складання відомостей розподілу нарахованої заробітної плати за шифрами виробничих витрат.

72. Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку фінансово-розрахункових операцій.

Комплексна система автоматизованого оброблення фінансово-розрахункових задач передбачає використання єдиної бази даних, що утворюється з нормативно-довідкової, вхідної та вихідної інформації.

До складу основної нормативно-довідкової інформації цієї ділянки обліку входять:

довідник типових основних документів (вид обороту, текст типової основи);

довідник підприємств (код, найменування, адреса підприємства, банківські реквізити підприємства);

довідник рахунків бухгалтерського обліку (код підприєм­ства, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку, його найменування);

довідник зовнішніх організацій (код, найменування зовнішньої організації, її банківські реквізити);

довідник прізвищ працівників (код підприємства, структурний підрозділ, табельний номер, прізвище, ім’я, по батькові);

довідник структурних підрозділів (код підприємства, код структурного підрозділу, його найменування);

довідник статей обліку (код статті, її найменування);

довідник допустимої кореспонденції рахунків (основний рахунок, кореспондуючий рахунок, допустимість кореспонденції за дебетом та кредитом);

довідник курсу валют (найменування валюти, код валюти, одиниця валюти, вартість валюти в національній грошовій одиниці, дата введення курсу валюти);

довідник типових господарських операцій.

Вхідна інформація формується в таких основних документах:

прибутковий касовий ордер;

видатковий касовий ордер;

платіжна відомість;

платіжне вимога-доручення;

платіжне доручення;

зведене платіжне доручення;

виписка банку;

реєстр чеків;

заява на акредитив;

заява на перевод;

заява на продаж;

грошовий чек;

доручення на купівлю валюти;

доручення на продаж валюти.

Вихідна інформація така:

касова книга;

щоденна відомість;

відомість використання засобів за цільовим призначенням;

відомість надходження (витрати) коштів;

картка депонування;

відомість депонованих сум;

відомість руху коштів на рахунках;

відомість рахунків до отримання за термінами оплати;

відомість щодо руху валютних коштів;

авансовий звіт;

особовий рахунок;

відомість розрахунків із підзвітними особами;

відомість розрахунків тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑