101. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації з обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації.

Автоматизація складського обліку забезпечує отримання:

- даних аналітичного обліку залишків готової продукції та її надхоження на склад у натуральному й вартісному виразі;

- даних про випуск готової продукції для прийняття управлінських рішень;

- даних про фактичну собівартість іншого приходу та витрат готової продукції.

Початком роботи з системою є формування нормативно-довідкової інформації у вигляді довідників: номенклатура-цінник готової продукції; зовнішніх організацій; текстових постійних; договорів на постачання готової продукції; користувачів; торгових націнок. Під час вибору конкретного довідника система показує його структуру.

Формування в системі номенклатури продукції та її кількості здійснюється через «Картку обліку готової продукції», куди бухгалтер спочатку пореквізитно вводить залишки по кожному номенклатурному номеру на дату внесення, а потім через автоматизоване створення відповідних первиних документів у картці відображається надходження готової продукції на склад або її відвантаження з визначенням залишку по кожному номенклатурному номеру.

Автоматизоване формування первинних документів у разі потреби може передбачати їх друкування.

Відвантаження готової продукції зі складу супроводжується формуванням і випискою рахунку-накладної на відпуск готової продукції, який разом із відповідною нормативно-довідковою інформацією є основою для складання та друкування платіжної вимоги-доручення. Рахунки-накладні автоматично заносяться у Книгу реєстрації рахунків-накладних, у якій вказується, коли було відвантажено продукцію та зроблено оплату.

102. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації.

Виконання облікових робіт починається з формування НДІ (нормативно-довідкової інформації) та заповнення вхідної інформації, представленої такими документами:

1. рахунок-накладна

Накладна – це рахунок-фактура. Зазвичай інвойс використовується при експорті та імпорті якої-небудь продукції. Фактично інвойс - це документ, який містить перелік товарів із зазначенням їх вартості, формальних особливостей (кольору, ваги і т.д.), умов поставки та відомостей про відправника-одержувача.

платіжна вимога-доручення

Згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (т..1, п.1.26) м.Київ, 5 квітня 2001 року N 2346-ІІІ ( Назва Закону в редакції Закону N 2056-IV від 06.10.2004 ):

Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок отримувача.

Згідно Постанови НБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» (Інструкція, п.1.4) 21.01.2004 N 22 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 15.04.2005 ):

Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, який складається з двох частин:

верхньої – вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів;

нижньої – доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача.

картка обліку готової продукції

Для набору залишків готової продукції на складах на дату внесення використовується функція «Картка складського обліку готової продукції (Картка ТМЦ)». Для цього режиму меню II рівня відображає структуру картки складського обліку, куди бухгалтер пореквізитно вводить залишки за кожним номенклатурним номером.

Відображення інформації на картці обліку готової продукції здійснюється автоматизовано в міру приходу і відвантаження готової продукції із вказівкою залишку за кожним номенклатурним номером.

Видаткові документи, за допомогою яких провадиться реалізація готової продукції, можна поділити на документи для оптової та роздрібної торгівлі. Поділ є досить умовним, тому що завдяки можливості настройки господарських операцій документи системи є універсальними і дозволяють виконувати різноманітні операції, пов’язані з різними аспектами торговельної діяльності.

До документів оптової торгівлі належать Видаткова накладна, Зведена видаткова накладна, Повернення покупця, Зведене повернення покупця.

До документів роздрібної торгівлі — Передача в роздрібну торгівлю, Видаток з роздрібної точки, Повернення з роздрібної точки. Також у системі присутні документи роздрібної торгівлі, що пов’язані з продажем через касовий апарат.

4. квитанція про відвантаження готової продукції

При відвантаженні готової продукції зі складу здійснюється формування і виписка рахунка покупцеві (знаходиться в журналі документів — «Рахунки-фактури») на відпуск готової продукції, в якому вказується: дата відвантаження, номер рахунка, фірма, підрозділ, МВО, контрагент, форма розрахунків, № договору, марка готової продукції, номенклатурний номер, ціна за одиницю, кількість, ПДВ, загальна сума з ПДВ.

В міру відвантаження готової продукції здійснюється формування і виписка видаткових накладних (меню журнали — «Видаткові» — Видаткова накладна). Структура цього документа подібна до структури документа «Рахунок покупцеві», а в графі примітки вказуються дані про довіреність, яку виписує покупець.

На підставі сформованої інформації здійснюється реєстрація рахунків і накладних у книзі спеціальної форми, де також вказується, коли була відвантажена продукція і коли була зроблена оплата.

5. книга реєстрації рахунків-накладних

АРМБ по обліку товарів, їх відвантаження і реалізації першої категоріі функціонує на третьому рівні меню. Перше меню (головне меню) АРМБ першої категорії складається з таких функцій, як: вихід; рахунок-накладна; платіжна вимога-доручення; карточка обліку товарів; квитанція відвантаження товарів; книга реєстрації рахунків-накладних; нормативно-справочна інформація; ведення інформаційної бази; вихідна інформація.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑