5. Адміністратор БД (АБД). Функції адміністратора в СУБД.

Адміністратор БД (АБД) — особа або група осіб, які відповідають за загальне керування БД. Важливе завдання адміністратора БД — захист даних від злому, несанкціонованого та некомпетентного доступу.

Для виконання функції адміністратора в СУБД передбачено різні службові програми. Адміністрування БД передбачає виконання функцій для забезпечення надійної та ефективної роботи бази даних, задоволення інформаційних потреб користувача, відображення в БД динаміки предметної сфери.

До обов’язків адміністратора БД належать:

-визначення інформаційного змісту БД,

-структури зберігання та стратегії доступу,

-взаємодія з користувачами,

-визначення контролю повноважень процедур перевірки вірогідності даних, а також стратегії даних,

-керування ефективністю БД
-інсталяція і оновлення версій СУБД і прикладних інструментів 
- розподіл дискової пам'яті і планування майбутніх вимог системи до пам'яті 
- створення первинних структур пам'яті в базі даних (табличних просторів) у міру проектування додатків розробниками застосувань 
- створення первинних об'єктів (таблиць, уявлень, індексів) в міру проектування додатків розробниками 
- модифікація структури бази даних відповідно до потреб додатків 
- зарахування користувачів і підтримка захисту системи 
- дотримання ліцензійної угоди по СУБД 
- управління і відстеження доступу користувачів до бази даних 
- відстеження та оптимізація продуктивності бази даних 
- планування резервного копіювання і відновлення 
- підтримання архівних даних на пристроях зберігання інформації 
- здійснення резервного копіювання і відновлення 
- звернення за технічним супроводом до розробників СУБД 

6.Бази знань та їх призначення

 База знань - це сукупність систематизованих основоположних відомостей, які належать до відповідної галузі знання, зберігаються у пам'яті ЕОМ, об'єм яких є необхідним та достатнім для вирішення заданого кола теоретичних чи практичних завдань. Іншими словами, база знань - це семантична модель, яка призначена для представлення в ЕОМ знань накопичених людиною у визначеній предметній галузі. Ці моделі можна розділити на два типи: логічні та евристичні. Прикладами логічних моделей є моделі обчислення предикатів, моделі індуктивного типу, а до евристичних моделей віднесені продукційні, фреймові, мережні. Частіше всього експертні системи використовують продукційні моделі баз знань, де продукціями є пари виду "умова - дія" ("якщо...то"), які люди використовують при міркуваннях. Такі системи, в яких вихідною інформацією є не тільки вихідні дані завдання, але й правила обробки цих даних, що подаються у вигляді продукцій, називають продукційними.База знань є змістовною частиною банку знань, який необхідно розглядати як сховище знань, що являє собою у сукупності і самі знання і засоби, за допомогою яких здійснюється їх накопичення, збереження, оновлення та використання, а також засоби управління усіма цими процесами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Наверх ↑