9.4. Консигнаційний договір

Преамбула

Сторони консигнаційного договору називаються консиг­нантом і консигнатором.

Предмет договору

У договорі зазначається, що продаж товарів відбуватиметься саме з митного ліцензійного складу, до того ж від імені консиг­натора, але за рахунок консигнанта. Крім того, точно визначе-

214

на номенклатура і кількість товару, що міститиметься на мит­ному ліцензійному складі, і зазначений той митний режим, відповідно до якого товар забиратиметься зі складу.

Базисні умови

Містять можливі обставини і процедури повернення нере­алізованого товару консигнантові. Визначають, які операції з товаром може робити консигнатор на митному ліцензійному складі. Це митне оформлення, дроблення партій, пакуван­ня тощо. Зазначено територію (країну) де консигнатор має право продавати товари. Якщо таке застереження в консигна­ційному договорі відсутнє, це означає, що реалізація може проводитись тільки в країні консигнатора і вивіз товару для продажу в треті країни не буде оформлений у митному відно­шенні.

Ціни і розрахунки

Зазначаються підстави визначення ціни продажу консигна­ційних товарів, а також документ, яким підтверджуватиметься ціна при виконанні договорів купівлі-продажу, витрати, що будуть враховані в цю ціну. Ціну можна сформувати, наприк­лад, у такий спосіб: мінімальна ціна за консигнаційною зго­дою + додаткові витрати відповідно до умов постачання това­ру + вартість зберігання на митному ліцензійному складі.

Умови платежу за консигнаційний товар мають містити чіт­ко визначену валюту платежу, а також термін перерахування коштів на рахунок консигнанта після виконання консигнато­ром договору купівлі-продажу.

Передбачається механізм відшкодування консигнантом витрат консигнатора, пов'язаних з виконанням останнім до­говору консигнації, зокрема, витрат по зберіганню товару на митному ліцензійному складі.

Термін дії договору

Терміни консигнаційного продажу і дії самого договору мають співвідноситися у такий спосіб: дія договору тривалі­ша за період продажів і закінчується після розрахунків сторін та повернення (якщо це передбачено) нереалізованої части­ни товару.

215

Частина ІІІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Наверх ↑