ТЕМА 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.

3.1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова.

Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Обороти і сальдо.

Синтетичні й аналітичні рахунки. Субрахунки. Кореспонденція рахунків. Оборотні відомості. Позабалансові рахунки.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

Основна бухгалтерська процедура.

План рахунків бухгалтерського обліку.

Бухгалтерські рахунки, їх побудова.

Бухгалтерський рахунок – це обліковий символ, який використовується для запису і узагальнення збільшення або зменшення повного виду доходів, витрат, активів, зобов’язання та власного капіталу підприємства.

За своєю формою бухгалтерський рахунок – це таблиця, ліва частині якої називається “дебет”, на якій відображають господарські операції, а права – “кредит”.

У бухгалтерському рахунку та сума, котру ми записуємо в рахунок з балансу (за відповідною статею), називається “залишком” або “сальдо”. Сальдо – це різниця між підсумками по дебету і кредиту рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець звітного періоду. Цей залишок ми використовуємо при складанні балансу на початок наступного за звітним періоду.

Підсумок записів на дебеті і кредиті без включення до цього підсумку початкового сальдо є оборотом по бухгалтерському рахунку.

Наприклад, залишок по балансу на 1 березня становив по рахунку “Поточний рахунок в національній валюті” 500 тис. Грн. 1 березня здійснювалися такі господарські операції:

Надійшло на поточний рахунок за реалізацію продукції 150 тис. Грн.

Перераховано з поточного рахунка до державного бюджету 85 тис. Грн.

Відтворимо стан і зміни коштів на поточному рахунку:

Дебет

Кредит

Сальдо 500 000

 

1. 150 000

2. 85 000

Оборот 150 000

Оборот 85 000

Сальдо 565 000

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑