6.7. Облік ремонтів основних засобів.

Ремонти основних засобів залежно від обсягу і характеру робіт бувають поточні, середні і капітальні.

Поточні ремонти здійснюються за необхідності і виконуються в основному власними силами.

Капітальні ремонти здійснюються з періодичністю понад один рік, при цьому здійснюють повне розбирання, зміна або відновлення всіх зношених деталей.

Капітальний ремонт основних засобів може здійснюватись двома способами: господарським і підрядним.

Господарський спосіб виконання капітального ремонту основних засобів використовується на підприємстві при незначному обсязі робіт і за наявності на підприємстві спеціалістів, кваліфікація яких дає змогу виконувати передбачені кошторисом роботи.

При підрядному способі до проведення капітального ремонту за договором залучаються спеціалізовані підприємства.

Розрахунки з підрядниками здійснюються на підставі Акта прийому виконаних робіт за рахунками-фактурами.

Витрати з капітального ремонту обліковуються за кожним видом ремонтованих основних засобів.

Наведемо кореспонденцію рахунків з обліку ремонтів основних засобів

1. Відображені витрати на ремонт:

- основних засобів виробничого призначення

 Дт 91 Кт 631

- об’єктів загальногосподарського призначення:

Дт 92 Кт 631

- об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення:

Дт 949 Кт 631

- об’єктів, що використовуються для наукових досліджень та розробок:

Дт 941 Кт 631

- об’єктів, що забезпечують збут продукції:

Дт 93 Кт 631

- відображена сума ПДВ:

Дт 641 Кт 631

2. Відображені витрати з реконструкції, модернізації об’єктів основних засобів:

Дт 152 Кт 631

3. Відображена сума ПДВ:

Дт 641 Кт 631

4. Здійснена оплата підрядній організації за виконання робіт:

Дт 631 Кт 311

5. Після завершення реконструкції і модернізації зараховуються витрати на збільшення первісної вартості основних засобів:

Дт 10 Кт 152

8. Інвентаризація основних засобів.

До початку інвентаризації слід перевірити:

- наявність і стан реєстрів обліку;

- наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації;

- наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в оренду, на зберігання, на тимчасове користування.

При виявленні розходжень і неточностей у бухгалтерському обліку або технічній документації необхідно до цих документів внести відповідні виправлення й уточнення.

Під час інвентаризації комісія в обов’язковому порядку проводить перевірку відповідності технічної документації, записує в описи повні найменування цих об’єктів та їхні інвентарні номери.

Інвентаризація основних засобів проводиться не раніше 1 жовтня.

Обробка результатів інвентаризації полягає у регулюванні розходжень фактичної наявності основних засобів з даними бухгалтерського обліку, встановленими при інвентаризації.

Наведемо кореспонденцію рахунків.

1. Знос списаних основних засобів:

Дт 131 Кт 10

2. Залишкова вартість списаних основних засобів:

Дт 976 Кт 10

3. Сума, що підлягає відшкодуванню винною особою:

Дт 375 Кт 746

4. Сума відшкодування, що підлягає сплаті до бюджету:

Дт 746 Кт 642

5. Сплачена сума відшкодування винною особою:

Дт 30, 31 Кт 375

6. Перерахована сума відшкодування до бюджету:

Дт 642 Кт 311

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑