7.5. Синтетичний облік надходження, використання і реалізації запасів.

Для обліку запасів призначений рахунок 20 “Запаси” з відповідними субрахунками:

№ 201 “Сировина і матеріали”

№ 202 “Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби”

№ 203 “Паливо”

№ 204 “Тара і тарні матеріали “

№ 205 “Будівельні матеріали”

№ 206 “Матеріали, передані у переробку”

№ 207 “Запасні частини”

№ 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”

№ 209 “Інші матеріали”

На дебеті цього рахунка відображається придбання виробничих запасів, а на кредиті їх використання.

Наведемо кореспонденцію рахунків з обліку виробничих запасів.

1. Надійшли і оприбутковані виробничі запаси від постачальників:

 Дт 20 Кт 63

2. Відображені витрати з доставки та розвантаження матеріалів:

 Дт 20 Кт 63, 66

3. Оприбутковані матеріальні цінності власного виробництва:

 Дт 20 Кт 23

4. Придбані матеріальні цінності підзвітною особою:

 Дт 20 Кт 372

5. Сума дооцінки виробничих запасів:

 Дт 20 Кт 423

6. Сума уцінки виробничих запасів:

 Дт 423 Кт 20

7. Відображена сума ПДВ до операцій 1, 2, 4:

 Дт 641 Кт 63, 372

8. Перерахована заборгованість постачальникам за придбані виробничі запаси:

 Дт 63 Кт 311

9. Оприбуткована вартість відходів виробництва:

 Дт 20 Кт 23

10. Відпущені зі складу на виробництво виробничі запаси:

 Дт 23 Кт 20

11. Використані матеріальні цінності на капітальне будівництво:

 Дт 151 Кт 20

12. Використані матеріальні цінності на пакування продукції:

 Дт 93 Кт 20

13. Використані матеріальні цінності на виправлення браку:

 Дт 24 Кт 20

14. Фактична собівартість матеріальних цінностей, що зникли через стихійне лихо:

 Дт 99 Кт 20

15. Внесені виробничі запаси засновниками до Статутного капіталу:

 Дт 20 Кт 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑