6.6. Облік основних засобів.

Для обліку основних засобів призначений рахунок № 10 “Основні засоби” із відповідними субрахунками:

№ 101 “Земельні ділянки”

№ 102 “Капітальні витрати на поліпшення земель”

№ 103 “Будинки та споруди”

№ 104 “Машини та обладнання”

№ 105 “Транспортні засоби”

№ 106 “Інструменти, прилади та інвентар”

№ 107 “Робоча і продуктивна худоба”

№ 108 “Багаторічні насадження”

№ 109 “Інші основні засоби”.

На дебеті рахунка № 10 відображається собівартість основних засобів, що надійшли у звітному періоді, а на кредиті – собівартість основних засобів, що вибули у звітному періоді. Дебетове (і тільки) сальдо означає суму на звітну дату собівартості власних об’єктів основних засобів, що знаходяться у розпорядженні підприємства.

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об’єкту за допомогою карток обліку руху основних засобів.

Наведемо кореспонденцію рахунків з обліку основних засобів.

І.Облік придбання основних засобів.

Надійшов об’єкт основних засобів від постачальників:

Дт 152 Кт 631

2. Відображена сума ПДВ:

Дт 641 Кт 631

3. Сплачено постачальнику за придбаний об’єкт:

Дт 631 Кт 311

4. Відображені витрати, пов’язані з придбанням основних засобів:

Дт 152 Кт 685

5. Відображена сума ПДВ:

Дт 641 Кт 685

6. Зараховано придбаний об’єкт до складу основних засобів:

Дт 10 Кт 152

ІІ. Облік безоплатно одержаних основних засобів.

1. Безоплатно одержані основні засоби зі строком використання 5 років

Дт 10 Кт 424

2. Відображені витрати на транспортування і монтаж безоплатно одержаних основних засобів:

Дт 152 Кт 685

3. Відображено ПДВ

Дт 641 Кт 685

4. Зарахування витрат на транспортування на збільшення вартості безоплатно одержаних основних засобів:

Дт 10 Кт 152

5. Одночасно з нарахуванням амортизації відображується визнання доходу:

Дт 424 Кт 745

6. Списується на фінансові результати дохід від безоплатно одержаних активів:

Дт 745 Кт 79

ІІІ. Облік реалізації основних засобів.

1. Відображується дохід від реалізації основних засобів:

Дт 311, 371 Кт 742

2. Нараховано ПДВ:

 Дт 742 Кт 641

3. Відображено знос реалізованих основних засобів:

 Дт 131 Кт 10

4. Залишкова вартість реалізованих основних засобів:

 Дт 972 Кт 10

5. Витрати, пов’язані з реалізацією основних засобів:

 Дт 972 Кт 311

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑