8.5. Утримання та нарахування заробітної плати, їх облік.

Із заробітної плати утримуються такі податки:

1. Прибутковий податок з громадян. Розраховується за шкалою:

Місячний сукупний оподатковуваний дохід

Ставка і розмір податку

До 17 грн.

-

Від 18 до 85 грн.

10 %

Від 86 до 170 грн.

15 % + 6, 8 грн.

Від 171 до 1020 грн.

20 % + 19, 55 грн.

Від 1021 до 1700 грн.

30 % + 189, 55 грн.

Більше 1701 грн.

40 % + 393, 55 грн.

 

Не за місцем основної роботи прибутковий податок нараховується у розмірі 20 %.

Пільги при нарахуванні прибуткового податку з громадян:

1. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму одного неоподаткованого мінімуму (17 грн.) Одному з батьків на кожну дитину віком до 16 років, якщо дохід не перевищує 10 мінімальних заробітних плат.

2. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується до 10 неоподатковуваних мінімумів (170 грн.), включаючи розмір вирахувань одному з батьків на кожну дитину віком до 16 років, а також суми, що не перевищує за кожний повний місяць розміру мінімальної заробітної плати:

А) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до І та ІІ категорій;

Б) інвалідів війни І групи.

3. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується до 5 неоподатковуваних мінімумів (85 грн.):

А) учасників ВВВ;

Б) військовослужбовців і призваних на навчальні перевірочні збори;

В) інвалідів з дитинства, інвалідів І і ІІ груп;

Г) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до ІІІ і ІУ категорій.

При утриманні прибуткового податку з громадян в обліку робиться запис:

 Дт 66 Кт 641

2. Пенсійний фонд – у розмірі 1 % від загальної заробітної плати до 150 грн.; у розмірі 2 % від загальної заробітної плати більше 150 грн.

При утриманні в Пенсійний фонд робиться запис:

 Дт 66 Кт 651

3. Аліменти (після відрахування від нарахованої заробітної плати прибуткового податку):

На 1 дитину – 25 %;

На 2 дітей – 33 %;

На 3 і більше – 50 %.

При утриманні сум аліментів робиться запис:

 Дт 66 Кт 685

4. Профспілкові внески (членів профспілки) – 1 % від загальної нарахованої суми заробітної плати за відрахуванням суми допомоги з тимчасової непрацездатності.

5. Одержаний аванс за звітний місяць.

6. Надлишково сплачені суми за попередній період, виявлені внаслідок проведених перевірок.

7. Своєчасно не повернені підзвітні суми.

Збір на випадок безробіття – 0, 5 % .

В обліку робиться запис:

 Дт 66 Кт 653

Збір на обов’язкове соціальне страхування – 0, 25 %.

 Дт 66 Кт 652

У бухгалтерському обліку проводяться такі нарахування на заробітну плату від фонду оплати праці робітників та службовців:

В Пенсійний фонд – 32 %.

При здійсненні нарахувань на заробітну плату в Пенсійний фонд записується така бухгалтерська проводка:

А) від нарахованої заробітної плати робітників основного виробництва:

 Дт 23 Кт 651

Б) від нарахованої заробітної плати цехів управління:

 Дт 91 Кт 651

В) від нарахованої заробітної плати адмінперсоналу:

 Дт 92 Кт 651

Г) від нарахованої заробітної плати робітників, що займаються збутом продукції:

 Дт 93 Кт 651

Д) за розвантаження матеріальних ресурсів:

 Дт 20 Кт 651

2. В фонд соціального страхування – 2, 9 %.

При здійсненні нарахувань на заробітну плату в фонд соціального страхування в обліку робиться такий запис:

А) від нарахованої заробітної плати робітників основного виробництва:

 Дт 23 Кт 652

Б) від нарахованої заробітної плати цехів управління:

 Дт 91 Кт 652

В) від нарахованої заробітної плати адмінперсоналу:

 Дт 92 Кт 652

Г) від нарахованої заробітної плати робітників, що займаються збутом продукції:

 Дт 93 Кт 652

Д) за розвантаження матеріальних ресурсів:

 Дт 20 Кт 652

3. В фонд страхування на випадок безробіття – 1, 9 %.

В обліку робляться такі записи при розрахунку відрахувань із заробітної плати у фонд страхування від безробіття:

А) від нарахованої заробітної плати робітників основного виробництва:

 Дт 23 Кт 653

Б) від нарахованої заробітної плати цехів управління:

 Дт 91 Кт 653

В) від нарахованої заробітної плати адмінперсоналу:

 Дт 92 Кт 653

Г) від нарахованої заробітної плати робітників, що займаються збутом продукції:

 Дт 93 Кт 653

Д) за розвантаження матеріальних ресурсів:

 Дт 20 Кт 653

4. В фонд страхування від нещасних випадків – в залежності від ризику підприємств ( в промисловості 1 %, в торгівлі 2% і т.д.)

При здійсненні нарахувань на заробітну плату в фонд записується така бухгалтерська проводка:

А) від нарахованої заробітної плати робітників основного виробництва:

 Дт 23 Кт 656

Б) від нарахованої заробітної плати цехів управління:

 Дт 91 Кт 656

В) від нарахованої заробітної плати адмінперсоналу:

 Дт 92 Кт 656

Г) від нарахованої заробітної плати робітників, що займаються збутом продукції:

 Дт 93 Кт 656

Д) за розвантаження матеріальних ресурсів:

 Дт 20 Кт 656

Для обліку нарахування заробітної плати призначений рахунок № 66 “Розрахунки по оплаті праці”, на кредиті якого відображається сума нарахованої заробітної плати, а на дебеті – сума видачі та утримань з неї.

Наведемо кореспонденцію рахунків з нарахування заробітної плати:

1. Нарахована заробітна плата:

- робітникам за виготовлення продукції:

 Дт 23 Кт 66

- інженерно-технічним працівникам:

 Дт 91 Кт 66

- адмінперсоналу підприємства:

 Дт 92 Кт 66

- за виправлення браку:

 Дт 24 Кт 66

- робітникам відділу збуту:

 Дт 93 Кт 66

2. Надійшли грошові кошти в касу підприємства для виплати заробітної плати:

 Дт 30 Кт 31

3. Виплачена робітникам підприємства з каси заробітна плата:

 Дт 66 Кт 30.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑