7.1. Організація обліку виробничих запасів, їх класифікація.

Стандарт 9 “Запаси” дає визначення запасів.

Запаси – це активи, які:

1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

2) перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

3) утримуються для споживання під час виробництва продукції, а також управління підприємством.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група.

Згідно із Стандартом 9 до запасів належать:

- сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби;

- незавершене виробництво;

- готова продукція;

- МШП;

- молодняк тварин і тварин на відгодівлі.

Необхідними умовами правильної організації обліку запасів є:

Правильна організація складського господарства;

Наявність інструкції з обліку запасів;

Правильне групування запасів;

Розробка номенклатури запасів;

Розробка норм запасу і норм витрат запасів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑