5.2. Організація податкового обліку.

Відповідно до закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” підприємство одночасно з бухгалтерським обліком організовує податковий облік, який відрізняється визначенням сум валових доходів та валових витрат, датою збільшення доходів і витрат для здійснення цілей оподаткування, яка не збігається з моментом отримання прибутку від реалізації в бухгалтерському обліку; сума витрат на виробництво не відповідає сумі валових витрат. Об’єктом оподаткування стала величина, що не збігається з одержаним фінансовим результатом виробничо-господарської діяльності підприємства. Об’єктом оподаткування є прибуток, визначений у податковому обліку.

Згідно з Указом Президента України, запропонуємо таку методологію кореспонденції рахунків за подіями (табл. 5.1.):

Реалізація при попередній оплаті.

Реалізація після відвантаження (без оплати).

При попередній оплаті постачальникові за продукцію, товар, матеріали, послуги.

При оприбуткуванні товарно-матеріальних цінностей без оплати.

Нижче наведена методологія кореспонденції рахунків за подіями.

1. Реалізація при попередній оплаті.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума

Дебет

Кредит

1 подія

Надходження грошових коштів

120

311

361

 

Розрахунки з податкових зобов’язань з ПДВ

20

643

641

2 подія

Відвантажені товарно-матеріальні цінності

120

361

701

 

Списана фактична собівартість

50

901

26, 28

 

Списана сума ПДВ

20

701

643

 

Результат від реалізації:

Дохід від реалізації

Собівартість

 

100

50

 

701

79

 

79

901

 

Нерозподілений прибуток

50

79

44

Як видно з наведеного прикладу, варіант відображення проводок при надходженні коштів на рахунки в банках не змінився, за умови, якщо першою подією було надходження коштів на рахунки в банках.

2.Реалізація без попередньої оплати.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума

Дебет

Кредит

1 подія

Відвантажені товарно-матеріальні цінності

120

361

701

 

Розрахунки з податкових зобов’язань з ПДВ

20

701

641

 

Списана фактична собівартість

50

901

26, 28

2 подія

Надходження грошових коштів

120

311

361

 

Результат від реалізації:

Дохід від реалізації

Собівартість

 

100

50

 

701

79

 

79

901

 

Нерозподілений прибуток

50

79

44

У цьому випадку датою виникнення податкових зобов’язань вважається дата відвантаження продукції, яка припадає на податковий період.

3. При попередній оплаті постачальникові за послуги, матеріали, товар, продукцію.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума

Дебет

Кредит

1 подія

Попередня оплата

120

631

311

 

Відображення суми податкового кредиту

20

641

644

2 подія

Одержання податкової накладної

20

644

631

 

Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей

100

20, 28

631

Як видно із прикладу, варіант відображення проводок за попередньої оплати за матеріали, товари, продукцію не змінився, за умови, якщо першою подією стало списання коштів з поточного рахунка в банках.

4. При оприбуткуванні товарно-матеріальних цінностей без попередньої оплати

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума

Дебет

Кредит

1 подія

Одержання податкової накладної і оприбуткування товарно-матеріальних цінностей

100

20,281

631

 

Відображення суми податкового кредиту

20

644

631

2 подія

Оплата

120

631

311

У цьому випадку датою виникнення прав платника на податковий кредит вважається дата одержання податкової накладної та одержання товарно-матеріальних цінностей, яка припадає на податковий період.

Витрати, що відображаються в бухгалтерському, не зменшують оподатковуваного прибутку.

Підприємство має визначатись:

Зі сплатою податку на прибуток за консолідованим прибутком;

Зі сплатою єдиного податку чи сплатою всіх податків;

З податковим періодом сплати ПДВ та своєчасно подати заяву до ДПА про встановлення періоду місячного (квартального).

Підприємство має також визначатися з пільгами, виходячи з діючого законодавства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑