10.6. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України.

Рахунок № 30 “Каса” призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок № 30 “Каса” має такі субрахунки:

№ 301 “Каса в національній валюті”;

№ 302 “Каса в іноземній валюті”.

На дебеті рахунка № 30 “Каса” відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, а на кредиті – виплата грошових коштів із каси підприємства.

Касові операції (надходження готівки до каси і видача з неї) здійснюються на підставі Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України, затвердженого постановою Національного банку України № 21 від 02. 02. 95 р. Усі підприємства незалежно від форм власності (державні, орендні, колективні, кооперативні, спільні, колективні), зобов’язані зберігати свої грошові кошти в установах банку.

Каса – самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для зберігання коштів і проведення розрахунків готівкою. Матеріальну відповідальність за збереження коштів і ведення касових операцій покладено на касира, з яким укладають договір про матеріальну відповідальність у формі зобов’язання касира (або іншої уповноваженої особи).

Грошові кошти до каси надходять з рахунків у банках (№ 31), внаслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей, від підзвітних осіб тощо.

Ліміти залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюються комерційними банками за місцем відкриття рахунка з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства. У разі, якщо ліміт залишку готівки в касі підприємства взагалі не встановлено, вся наявна готівка в його касі на кінець дня має бути здана до банку.

Підприємства можуть мати у своїй касі готівку у межах лімітів залишку і використовувати її з виручки у межах норм. Ліміти залишку готівки в касі визначаються щорічно і у разі необхідності переглядаються.

Порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі регулюється Інструкцією Національного банку України № 4 “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 149 від 20. 06. 1995р.

Указом Президента України введені нові штрафні санкції за порушення норм обігу готівки:

Þ за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у двократному розмірі виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

Þ за не оприбуткування у касах готівки – у п’ятикратному розмірі не оприбуткованої суми;

Þ за витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції та інших касових надходжень, на виплату заробітної плати, матеріального заохочення, допомог усіх видів, компенсацій, за наявності податкової заборгованості – у розмірі здійснених виплат;

Þ за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25 % виданих під звіт сум та інші санкції.

Сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству не повинна перевищувати 3 тис. Грн. Протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму ( 3 тис. Грн.) Проводяться виключно в безготівковому порядку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑