10.4. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків.

Відповідно до Інструкції № 3 “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, банки відкривають своїм клієнтам рахунки: розрахункові, поточні, позикові, депозитні, бюджетні й субрахунки.

Банки відкривають рахунки юридичним і фізичним особам за місцем реєстрації підприємства або в іншому банку України за погодженням сторін.

Поточні рахунки в національній валюті відкриваються підприємствам, що здійснюють науково-дослідну, виробничу й іншу комерційну діяльність з метою одержання прибутку, що володіють основними і оборотними засобами і мають самостійний Баланс.

Субрахунки можуть бути відкриті підприємствам, що мають філії, представництва, відділи та інші відособлені підрозділи, які перебувають на окремому балансі і є самостійними платниками податку, а також структурним підрозділам, які відокремлюються у процесі приватизації за клопотанням власника основного рахунка і за погодженням установи банку, в якому відкривається субрахунок.

Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджетів з метою цільового їх використання.

Позикові рахунки відкриваються на договірній основі юридичним і фізичним особам у будь-якій установі банку, що має право видавати позики з додержанням вимог чинного законодавства.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка і установою банку на визначений у договорі термін. Кошти на депозитний рахунок перераховуються з розрахункового, поточного рахунків підприємства і після закінчення терміну зберігання повертаються на ці ж розрахунковий або поточний рахунки.

Для відкриття поточних та інших рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

А) заяву про відкриття рахунка встановленого зразка;

Б) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

В) копію рішення про створення, реорганізацію підприємства;

Г) копію належним чином зареєстрованого Статуту, засвідчену нотаріально або реєструючим органом;

Д) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів надано право розпоряджатися рахунком і право підпису розрахункових документів. До картки включається також відтиск печатки підприємства.

Право першого підпису належить керівникові підприємства, якому відкривається рахунок, а також службовим особам, уповноваженим керівником. Право другого підпису належить головному бухгалтеру й уповноваженим ним особам.

У разі переоформлення рахунка у зв’язку з реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням, виділенням) подаються такі ж документи, що й при створенні підприємства.

Поточні та інші рахунки закриваються в установах банку на підставі:

А) заяви власника рахунка;

Б) рішення органу, на який законом покладено функції з ліквідації або реорганізації підприємства;

В) відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства або визнання його банкрутом;

Г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України або договором між установою банку і власником рахунка.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑