8.1. Форми та системи оплати праці.

         Заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошову виразі, яку власник або уповноважена ним особа сплачує працівникові за виконану ним роботу відповідно до трудового договору.

Основними формами оплати праці є відрядна і погодинна.

При відрядній оплаті праці заробітна плата робітників прямо залежить від обсягу виконаної роботи і розміру розцінки. Цю форму використовують при оплаті тим робітникам, праця яких підлягає нормуванню. Відрядна оплата праці складається з таких систем:

1) пряма – заробіток робітника розраховується:

Зпр = r * V;

r - розцінка;

V – обсяг виробництва.

Розцінка визначається таким чином:

r = Тст / Нв = Тст * Нч

Тст – тарифна ставка;

Нв – норма виробітку;

Нч – норма часу.

2) преміальна – заробіток розраховується:

Зпрм = r * V + ПР;

ПР – премія.

3) прогресивна – заробіток визначається:

Зпрг = r1 * V1 + r2 * V2 + .........

4) акордна – при ній заробіток встановлюється за виконаний обсяг робіт у визначені строки незалежно від кількості робітників.

При погодинній формі оплати праці заробіток працівника залежить від відпрацьованого ним часу. Коло таких працівників визначається наявністю таких систем, як проста погодинна і погодинно-преміальна.

При простій погодинній заробіток визначається:

Зпр.пог. = Фвідп * Тст

При погодинно-преміальній:

Зпог. Прем. = Фвідп * Тст + ПР.

На підприємствах застосовують оплату праці за трудовими договорами. У нових умовах господарювання широко використовується оплата праці за контрактом.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑