6.5. Документальне оформлення обліку основних засобів.

Існують такі типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів:

Типова форма № ОЗ – 1 “Акт прийому-передачі основних засобів” застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об’єктів для обліку введення їх до експлуатації; для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів, а також для виключення їх зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству.

Типова форма № ОЗ – 2 “Акт прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів з капітального ремонту, реконструкції та модернізації.

Типова форма № ОЗ – 3 “Акт на списання основних засобів”, Типова форма № ОЗ – 4 “Акт на списання автотранспортних засобів” застосовується для оформлення вибуття окремих об’єктів основних засобів при повній або частковій їх ліквідації.

Типова форма № ОЗ – 5 “Акт про установку, пуск і демонтаж будівельної машини” складається при установці, пуску і демонтажі будівельної машини, що взята напрокат.

Типова форма № ОЗ – 6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” застосовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі типи основних засобів на підприємстві.

Типова форма № ОЗ – 7 “Опис інвентарних карток з обліку основних засобів” застосовується для реєстрації інвентарних карток.

Типова форма № ОЗ – 9 “Інвентарний список основних засобів” застосовується в місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об’єкта за матеріально відповідальними особами.

Типова форма № ОЗ – 14 “Розрахунок амортизації основних засобів”(для промислових підприємств), Типова форма № ОЗ – 15 “Розрахунок амортизації основних засобів”(для будівельних підприємств), Типова форма № ОЗ – 16 “Розрахунок амортизації автотранспортних засобів” використовуються для розрахунку амортизації основних засобів.

При документальному оформлені господарських операцій та пов’язаних з ними змін на підприємстві відбувається рух облікової інформації між первинною документацією, регістрами синтетичного й аналітичного обліку та звітністю.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑