6.4. Завдання бухгалтерського фінансового обліку основних засобів.

Бухгалтерський фінансовий облік повинен забезпечити:

Контроль за зберіганням основних засобів;

Своєчасне, правильне документальне оформлення відображення в обліку надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення, ефективного використання, вибуття;

Своєчасне відображення в обліку зносу основних засобів;

Відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів;

Визначення результатів від ліквідації, а також збитків від списування не повністю амортизованих об’єктів основних засобів;

Виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів.

Промислові підприємства постійно поповнюються новими засобами праці відповідно до вимог, досягнутого рівня технології виробництва, характеру та обсягу виготовляємої продукції.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑