4.3.Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах.

При заповнені облікових регістрів можливі помилки. Помилки виникають з різних причин: внаслідок втоми, недбалості працівника, несправності калькулятора або комп’ютера. Однак у тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітів підчистки й необумовлені виправлення не допускаються.

Помилки можуть бути локальні – перекручування інформації тільки в одному обліковому регістрі (наприклад, неправильно проставлена дата), і транзитні – якщо посилка автоматично проходить через декілька облікових регістрів, наприклад перекручування запису будь-якої суми у журналі реєстрації операцій веде до посилок на рахунках, в оборотній відомості і в балансі.

Найчастіше помилки трапляються в тексті операції, тоді вони призводять до неправильної кореспонденції рахунків – проводки. Часто трапляються помилки при записах сум. Записавши суму у дебет одного рахунка, бухгалтер забуває записати її в кредит другого і навпаки. Буває, що записавши суму до журналу, він забуває рознести її по бухгалтерських рахунках. Інколи, записавши суму у регістри синтетичного обліку, бухгалтер забуває про аналітичний облік. Цю групу помилок можна легко проконтролювати шляхом правильного застосування методу подвійного запису.

Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, створених ручним способом, виправляються коректурним способом, тобто неправильний текс або цифри закреслюються і над закресленим надписуються правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом “сторно”. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, до якої помилка вписується червоним чорнилом, пастою. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис й відображуються правильна сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

Виправлення помилки має бути зумовлено надписом “Виправлено” та підтверджено підписом осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.

У документах, якими оформлені касові й банківські операції з цінними паперами, виправлення не допускаються.

Що стосується виправлень у бухгалтерській звітності, то зміна даних звітності внаслідок її перекручування, які відносяться як до поточного, так і до минулого року, проводиться у тому звітному періоді, в якому було виявлено помилки.

Виправлення помилок, допущених при складані фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Наверх ↑