Додаток С

Типова форма № М-7

_________________________________

            Підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________________            Код за УКУД _________________________

                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                Керівник підприємства  ________________________

                                                                                                                    підпис, ПІП

АКТ № ____

ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ

«_____» ____________________ 200_р.

 

№ документа

Дата складання

 

 

      Місце  складання акта___________________________________ 

      Початок прийняття ____________ Закінчення прийняття___________________

      Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком _____________________

      Посвідчення про якість (сертифікат) № ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

     Відправник ___________________________________________  (найменування та адреса)

     Одержувач ___________________________________________  (найменування та адреса)

     Постачальник_________________________________________  (найменування та адреса)     

      Дата відправлення продукції зі станції ________________________________________________________________________

      Дата і номер телефонограми чи телеграми_____________________________________________________________________

     За супровідними транспортними документами значилося:

 

Знак, марка,

пломба

Кількість місць

Вид упаковки

Найменування продукції, товару (вантажу) чи

номера контейнерів

Маса вантажу

Особливі

 відмітки

відправника

Дороги, пристані

1

2

3

4

5

6

7

     

                                                                Дата та час _________________ (год. хв.)

 

Прибуття на станцію

призначення

Видачі вантажу органом

транспорту

Розкриття вагона та інших транспортних засобів

Доставка на склад

 одержувача

1

2

3

4

 

    Умови зберігання продукції на складі одержувача - __________________________________________________________

    Стан тари та упаковки на момент огляду продукції - __________________________________________________________

    Кількість продукції, що не вистачає, визначено - _____________________________________________________________

    Інші дані _______________________________________________________________________________________________

    Висновок комісії_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Додаток. Перелік документів, що додаються - ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

    Директор ______________________________

    Матеріальні цінності прийняті та оприбутковані «____» _______________200_р.

    Комерційний акт № ____ «____» _______________ 200_р.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑