5.Аудиторська палата України(АПУ) та її функції.

АПУ- це орган який функціонує на підставі статуту Аудиторської палати та після реєстрації його у Мінюсті України. АПУ функціонує на засадах самоокупності(кошти з бюджету не отримує), веде облік і складає звітність. До складу АПУ входить 20 представників, по 2 представники від НБУ, ДПАУ, Мінфіну, Мінстату,Мінюсту,5 представників від професійних спілок аудиторів, 5 представників від навчальних і наукових закладів.

Члени АПУ підлягають щорічній ротації в кількості 3 чоловік, голосування відбувається таємно і на місце осіб що вибули вводяться нові представники від установ та закладів. Поточні справи в АПУ веде секретаріат. Крім того в АПУ функціонують нижче названі комісії:

Спостережна рада;

Секретаріат;

Комісія по зв’язках з громадськістю;

Комісія з професійної етики та дотримання національних стандартів аудиту;

Комісія сертифікації та підготовки аудиторів;

Контрольно-реєстраційна комісія.

На засіданнях АПУ приймаються рішення. Засідання очолює головуючий. Головуючий не є постійною особою, він змінюється із засідання в засідання в абетковому порядку. При рівномірному розподілі голосів перевага надається тому рішенню , за яке проголосував головуючий.

Основні функції АПУ:

1.Здійснює методологічне забезпечення аудиту;

2. Розробляє і затверджує нормативи і стандарти аудиту;

3. Проводить сертифікацію громадян;

4. Веде реєстр індивідуальних аудиторів та фірм;

5. Призупиняє або анулює дію сертифікату;

6. Розглядає скарги, які надійшли на адресу окремих аудиторів або фірм;

7. Сприяє підвищенню авторитету професії аудитора.

Вивчивши тему першу, Ви повинні володіти і знати :

1. Суть аудиту.

2. Необхідність і значення аудиту.

3. Причини виникнення аудиту у світі.

4. Специфічні причини виникнення аудиту.

5. Еволюційні фази розвитку аудиту.

6. Порівняння у визначеннях аудиту за різними нормативними документами.

7. Класифікація аудиту.

8. Умови створення аудиторських фірм.

9. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів.

10. Законодавчі акти, які регулюють обов’язковість проведення аудиту в Україні.

11. Відмінні риси між аудитом і супутніми роботами.

12. Порядок здійснення сертифікації осіб.

13. Порядок реєстрації суб’єктів аудиту.

14. Функції Аудиторської палати України.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑