Тема 11.Аналіз фінансової звітності підприємства.

Тема 11.1. Суть аналізу фінансового стану.

1.Джерела інформації.

2. Методика аналізу фінансового стану.

3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.

1. Джерела інформації аналізу фінансового стану.

 Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточний роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства, прийняття рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємства - платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо доцільності внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій .

 Джерелами інформації для проведення аналізу є:

- баланс підприємства за попередній рік та за звітний період (форма 1);

- звіт про фінансові результати за попередній рік та за звітний період (форма 2);

- звіт про рух грошових коштів(форма 3);

- звіт з праці за попередній рік та за звітний період (форма 1-ПВ, 3-ПВ);

- розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), (форма 11-ОФ);

- бізнес - план;

- висновки аудиторських перевірок;

- пояснювальна записка з викладенням основних факторів, що вплинули в звітному періоді на підсумкові результати діяльності підприємства;

- інша інформація.

 При проведенні аналізу фінансового стану підприємства доцільно перевірити, чи дотримуються на підприємстві вимог, зазначених у нормативних документах з обліку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑