11.4. Аналіз показників ділової активності.

 Фінансові коефіцієнти - це відносні показники фінансового стану підприємства. Система відносних показників за економічним змістом може бути поділена на групи:

1. Показники рентабельності підприємства;

2. Показники ефективності управління або прибутковості продукції;

3. Показники ділової активності або капіталовіддачі;

 Коефіцієнти рентабельності використовують для оцінки ефективності використання активів підприємства; показники ефективності управління відбивають прибутковість продукції підприємства; показники ділової активності відображають, наскільки високо цінять підприємство інвестори.

 Використання коефіцієнтів дозволяє елімінувати негативний вплив інфляції на окремі статті звітності. Якщо інфляція веде до різкого зростання сум по статтях звітності і по абсолютних даних важко зробити достовірні висновки щодо діяльності підприємства, то коефіцієнти відбивають відношення однієї суми до іншої, а таке відношення характеризується значною стабільністю. Отже, за тривалий період коефіцієнти дають більш надійну і оперативну інформацію .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑