Контрольні питання по дисципліні “Аудит”

1. Історичний аспект становлення та розвитку аудиту.

2. Розвиток аудиту в Україні. Нормативно-законодавче регулювання аудиту.

3. Причини виникнення аудиту.

4. Суть аудиту і його види.

5. Класифікація аудиту.

6. Функції Аудиторської палати України.

7. Вимоги до аудиту.

8. Сертифікація осіб.

9. Фундаментальні засади етики аудитора.

10. Характеристика окремих розділів Кодексу професійної етики аудиторів України.

11. Предмет аудиту.

12. Стадії аудиту.

13. Характеристика прийомів і способів аудиту.

14. Порядок укладання договору на проведення аудиту.

15. Структура договору на проведення аудиту.

16. Планування аудиту.

17. Характеристика програми аудиту.

18. Поняття про систему внутрішнього контролю.

19. Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю.

20. Тести, їх види і порядок застосування.

21. Помилки, їх види та вплив на аудиторський ризик.

22. Матеріальність в аудиті.

23. Суть аудиторського ризику. Характеристика складових аудиторського ризику.

24. Аудиторські докази і їх класифікація.

25. Процедури отримання аудиторських свідоцтв.

26. Суть аналізу фінансового стану та послідовність його проведення.

27. Розрахунок та оцінка показників: ліквідності, фінансової стійкості, незалежності, надійності, ділової активності.

28. Прогнозування ймовірності банкрутства.

29. Аудиторський висновок і його види.

30. Характеристика складових елементів аудиторського висновку.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑