Програма курсу “Аудит”.

Модуль 1. Аудит в системі економічного контролю.

Тема1. Суть аудиту та аудиторської діяльності.

Тема2. Професійна етика аудиторів України.

Тема3. Предмет і метод аудиту.

Тематичний контроль за темами модулю №1

Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи.

Модуль 2. Процес аудиту.

Тема 4. Договір на проведення аудиту.

Тема 5. Планування аудиту.

Тема 6. Вивчення, перевірка та документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю у замовника.

Тема 7. Аудиторський ризик.

Тема 8. Аудиторські свідчення.

Тема 9. Перевірка фінансової звітності.

Тема 10. Аудиторські висновки.

Тематичний контроль за темами модулю №2

Модуль3. Аналіз фінансового стану підприємства.

Тема11.1. Оцінка майна та джерел його формування.

Тема11.2. Розрахунок і оцінка фінансових показників.

Тема11.3. Розрахунок і оцінка показників ліквідності та платоспроможності.

Тема11.4. Аналіз показників ділової активності.

Тематичний контроль за темами модулю №3

Здача індивідуальної контрольної роботи

Питання для підсумкового контролю.

Підсумковий контроль (іспит).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑