3. Оцінка стану об’єктів.

Об’єкти аудиту оцінюються (перевіряються) на попередньому етапі здійснення операції, під час здійснення або під час завершення. На попередньому етапі оцінки господарських операцій зовнішні аудитори участі не приймають, однак бувають виключення коли аудитора залучають з метою консультації правильності і законності формування і складання договорів. На стадії здійнення господарської операції присутній внутрішній і зовнішній аудит. Кожна господарська операція офорляється документально. Документи складаються , як правило, в момент здійснення операції або після її завершення, у зв’язку з цим здіснюється перевірка та проведення їх в обліку.

Роль внутрішнього аудиту зводиться до перевірки повноти та правомірності виникнення та відображення в обліку фактів і процесів, що виникають на підприємстві, а зовнішнього аудиту до перевірки поточного обліку або надання консультацій з питань правильності відображення в обліку тих чи інших операцій.

На заключному етапі проводиться перевірка , як внутрішніми так і зовнішніми аудиторами правильності формування фінансової звітності, крім того зовнішні аудитори підтверджують звітні дані.

Вивчивши цю тему, Ви повинні володіти:

1.Поняття методу аудиту.

2.Зміст і прийоми фактичної перевірки.

3.Характеристика прийомів документальної перевірки.

4.порядок застосування методів оцінки стану об’єктів.

Тема: „Договір на проведення аудиту”

1. Порядок укладання договору на проведення аудиту.

2. Зміст і форма аудиторського договору.

Рекомендована література :Норматив № 4” Договір на проведення аудиту”.

1. Порядок укладання договору на проведення аудиту .

На відміну від зарубіжних країн в Україні не аудитор, а замовник обирає аудиторську фірму. Існує два види співпраці між замовником і в виконавцем: Перший вид - це постійні зв’язки аудитора і підприємства; другий вид - коли аудитор і замовник співпрацюють вперше . В кожному випадку аудитор повинен мати інформацію про замовника . В залежності від виду співпраці таку інформацію аудитор отримує .

 

Поновлення договору

Матеріали і результати попереднього аудиту.

Матеріали і результати перевірок державних органів контролю..

Фінансова звітність замовника.

Результати попереднього обстеження діяльності підприємства .

 

 

Укладання договору вперше

 Інформація отримується - з засобів масової інформації.

Фінансова звітність клієнта.

З дозволу клієнта співпраця з попереднім аудитором.

При потребі проводиться попереднє обстеження у клієнта

 

Незважаючи на те, який вид аудиту (обов’язків чи добровільний) проводиться перш за все повинен укладатись договір на його проведення. Укладанню договору передує певна робота, а саме обмін листами . На адресу аудиторської фірми або аудитора замовник направляє лист-пропозицію, в якому зазначається масштаб, предмет аудиту. Аудитор при потребі може вимагати від замовника проведення попереднього ознайомлення з бізнесом, а отже особливостями обліку та формування даних в звітності. Після чого аудитор готує лист - зобов’язання, він повинен складатись досить ретельно так, як має неабияке значення для аудитора . Цим листом аудитор розмежовує відповідальність між замовником і виконавцем. В ньому аудитор акцентує увагу на тому, що відповідальність за фінансову звітність покладена на керівника, а за висловлення думки за наданою фінансовою звітністю відповідає аудитор .

Лист - зобов’язання може бути різним і зміст його залежить від запиту клієнта. Разом з тим він повинен містити:

- мету аудиту;

- відповідальність керівництва за надану інформацію;

- масштаб аудиту;

- форма звіту;

- ймовірність аудиторського ризику;

- доступ до необхідної інформації.

Рис. 4.1 Послідовність укладання договору на проведення аудиту.

Договір на проведення аудиту - це офіційний документ, який засвідчує досягнення домовленості між двома сторонами, замовником і виконавцем. На практиці можливе складання двох видів договорів:

- генеральна угода;

- відокремлений один від одного договори на проведення аудиту.

Раціонально складати відокремленні договори так, як в них чітко розмежовується окремо відповідальність за аудит та послуги. Основним документом, який регулює договірні відносини між виконавцем і замовником є Національний норматив №4 „Договір на проведення аудиту”. Відповідно, до якого визначається зміст і форма аудиторського договору.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑