Тема 3:”Метод аудиту”.

1. Характеристика прийомів фактичного контролю.

2. Застосування в аудиті документальних способів перевірки.

3. Оцінка стану об’єктів.

1. Характеристика прийомів фактичної перевірки.

Метод аудиту – це органічна взаємоувязка специфічних прийомів, шляхів, способів і засобів, які використовуються для оцінки достовірності і реальності звітних даних.

Всі прийоми і способи, що використовуються в аудиті об’єднані у 3 групи:

1. Прийоми фактичного контролю;

2. Прийоми документального контролю;

3. Оцінка стану об’єктів.

До прийомів фактичного контролю належать:

- інвентаризація;

- контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво;

- контрольний обмір;

- обстеження;

- лабораторний аналіз;

- письмові докази посадових осіб і фахівців.

Інвентаризація, як метод фактичного контролю проявляється не тільки у встановленні фактичної наявності коштів, цінностей та розрахунків але порівняння їх з даними обліку. Поряд з ким аудитори встановлюють ефективність проведення внутрішньої інвентаризації в. Т .ч, як часто вони проводяться на підприємстві, які заходи прийняті за результатами інвентаризації, коли вони прийняті і ким , на протязі якого часу результати внутрішньої інвентаризації відображені в обліку.

Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво . Сам аудитор даний спосіб контролю провести не може по тій причині, що він не володіє технологію виробництва, тому для проведення контрольного запуску залучають фахівців, які знають організацію виробничого процесу . Контрольна партія готоється досить рительно відповідно до її характеристик. Завдяки контрольному запуску встановлюють три важливих з точки зору обліку параметри, а саме: фактична норма списання виробничих запасів на виробництво продукції; фактичний вихід готової продукції; зворотні відходи.

Контрольний обмір на відміну від контрольного запуску проводиться з метою встановлення фактичного обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт або обсягу незавершеного будівництва. Аналогічно, попередньому випадку, до контрольного обміру залучають фахівців, які знають будівельну справу так, як бухгалтер контролює витрачання будівельних матеріалів на будівництво.

Обстеження- це спостереження об’єкта контролю безпосередньо на місці .

 Досить часто неякісна продукція випускається з недоброякісної сировини.

Аудитор має право провести раптову перевірку сировини, що надходить на підприємство, не тільки по кількості і відповідності документам, але і щодо її якості. Проконтролювати, які заходи приймає підприємство стосовно постачальників недоброякісної сировини.

Досить часто аудитор звертається до посадових осіб підприємства для отримання пояснень з приводу виявлених фактів і явищ . Такі пояснення отримують як від керівництва, посадових осіб так і третіх осіб..

Кожен із цих свідчень має своє значення для аудитора. Свідоцтва керівництва мають двояке значення , а саме:

- з одного боку, вони є нагадуванням про відповідальність керівництва за звітність;

- а з другого, виступають інформаційною базою.

Пояснення фахівців важливі в тому випадку, коли керівництвом ігноруються факти виявленні аудитором.

За відсутності документів, які стосуються об’єкта аудиту, аудитор вимагає від керівництва, шляхом оформлення листа-запиту, отримати відсутню інформацію.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑