ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У чому полягає зміст індивідуального навчання?

2. Чим характерна класична форма організації навчального процесу? «Велика дидакгика» Я.А. Коменського.

3. Чим характерне індивідуально-групове навчання у середньовічній школі?

4. Белл-ланкастерська система навчання. Які елементи цієї системи використовуються в сучасній школі?

5. Дальтон-план: творчість і самостійність учнів, роль учителя.

6. Плюси й мінуси лабораторної форми проведення занять.

7. Концепція диференціації навчання в мангеймській системі. Екстраполяція цієї системи в сучасні форми навчання.

8. Розподіл навчального часу в плані Трампа.

9. Метод проектів як поєднання навчання, роботи і виховання. Які елементи цього методу використовує сучасна школа?

10. Намалюйте і обгрунтуйте схему трансформації історичних організаційних форм навчання в сучасні.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑