Лекція 6 ПСИХІЧНІ СТАНИ

6.1 .Поняття про психічні стани.

6.2 .Характеристика емоцій.

6.3 .Афективний стан та афект.

6.4. Настрій: емоційне забарвлення поведінки та діяльності.

6.5. Стресовий стан та його перебіг.

6.6.Зовнішні прояви емоційного стану.

6.7 .Основні емоційні стани; класифікація.

6.8. Інші психічні стани, пов'язані з фізіологією людини: сон, сновидіння, гіпноз, летаргічний сон, лунатизм.

 

6.1. Поняття про психічні стани

Психічні стани - психологічна характеристика особистості, що відображає її порівняно тривалі душевні переживання.

Психічний стан має чітко виражену, зазвичай однорідну, психічну модальність.

Крім індивідуальних, бувають групові психічні стани, які вивчає соціальна психологія, як-от: танок Св. Вітта, масовий психоз на рок-концертах і т.ін.

Задоволення чи незадоволення потреб породжує в людині специфічні переживання, які набувають різноманітних форм емоцій, афектів, настроїв, стресових станів, фрустрацій, власне почуттів (у вузькому розумінні слова) тощо.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑