Лекція 4 ОСОБИСТІСТЬ І ПРОЦЕС ЇЇ ФОРМУВАННЯ

4.1. Індивід та особистість.

4.2. Поняття про індивідуальність.

4.3. Психологічна структура особистості.

4.4. Активність особистості та самоуправління

4.5.. Біологічне і соціальне у структурі особистості

4.6 .Психічні процеси, властивості і стани в структурі особистості.

4.7.. Формування особистості

4.8. Розумове, трудове, моральне, естетичне та фізичне виховання.

4.9. Акцентуація особистості.

4.10 Характеристика типів акцентуації.

 

4.1. Індивід та особистість

Людина народжується вже людиною. У маляти, яке з'являється на світ, конфігурація тіла забезпечує можливість прямого ходіння, структура мозку забезпечує можливість розвитку інтелекту, будова руки - перспективу використання знарядь праці тощо, І цим малятко - людина за сумою своїх можливостей - відрізняється від дитяти тварини, яке за жодних обставин не може набути подібного фонду якостей.

Сказаним стверджується факт належності маляти до людського роду, що фіксується в понятті «індивід». Отже, в понятті «Індивід» утілено родову належність людини.

Поняття «особистість» є дещо вужчим від попереднього.

Особистість - категорія суспільно-історична. Особистість - об'єкт дослідження лише суспільних наук: історії, філософії, соціології, етики, естетики, психології, педагогіки і т.д.

Особистість - діяч суспільного розвитку, свідомий індивід, який посідає певне становище в суспільстві та виконує певну громадську роль.

Роль - це соціальна функція особистості; наприклад, роль матері та батька - виховання дітей; роль директора школи - управління колективом учителів та організація процесу навчання учнів.

Позиція особистості - це система ЇЇ відносин. Суттєвими відносинами особистості є ставлення до матеріальних умов життя, до суспільства і людей, до себе, до власних обов'язків -трудових, громадських та ін. Ці відносини характеризують моральне обличчя особистості, ЇЇ соціальні установки.

Особистість - це свідомий індивід. Не можна зрозуміти суспільної ролі особистості, не аналізуючи її психології: мотивів діяльності, здібностей та характеру, а в деяких випадках - і особливостей її тілесної організації, наприклад, типу нервової діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑