4.10 .Характеристика типів акцентуації

1. Гіпертимний. Люди характеризуються надмірною контактністю, балакучістю, виразністю жестів і міміки. Вони енергійні, ініціативні, оптимістичні. Водночас їх легко вразити, роздратувати, вони кепсько зносять умови жорсткої дисципліни, вимушеної самотності, інколи не доводять до кінця почату справу і не можуть зосередитися на чомусь одному.

Вони полюбляють старшувати над товариством і вирізняються підвищеним тонусом, веселощами, винахідливістю й дотепними витівками. У трудовій діяльності їхні визначальні риси - винахідливість і багатство ідей.

2. Застряглий. Люди характеризуються підвищеною здатністю до роздратування, стійкістю негативних афектів, підсвідомо завищеним честолюбством, хворобливою образливістю. За несприятливих умов можуть стати нетерплячими, незговірливими, за сприятливих - невтомними й цілеспрямованими працівниками.

3. Емотивний. Люди легко піддаються впливу інших, постійно шукають нових вражень, легко спілкуються з іншими людьми, не витримують самотності, не схильні до лідерства, вкрай байдужі до свого майбутнього - живуть виключно сьогоденням.

Людей цього темпераменту вважають м'якосердими. Вони жалісливіші від інших, більше розчулюються, відчувають особливу радість від спілкування з природою, з творами мистецтва. Інколи їх характеризують як людей задушевних. Почуття в них відображає міміка. Особливо характерна для них плаксивість: вони плачуть, розповідаючи про кінофільм із печальним кінцем, про сумну повість.

4. Педантичний. Цим людям притаманні акуратність, сумлінність, надійність у справах, але вони можуть дратувати інших надмірним формалізмом і занудством. Вагаються у винесенні рішень, нездатні до рішучих висновків.

За несприятливих умов педантичні особистості можуть захворіти на невроз нав'язливих станів, за сприятливих - стають зразковими працівниками з великим почуттям відповідальності за доручену справу.

5. Тривожний. Цим людям притаманні тенденція переживати почуття власної неповноцінності, полохливість, сором'язливість. Вони часто очікують будь-яких неприємностей, навіть у звичних обставинах, рівень самооцінювання дещо занижений.

Такі люди вирізняються невпевненістю, в якій відчувається елемент покірності, приниження. Що яскравіше у тривожних (боягузливих) особистостей виявлена полохливість, то імовірніша підвищена збудливість автономної нервової системи, яка підсилює соматичну реакцію страху через систему іннервації серця.

6. Демонстративний. Люди, схильні привертати до себе увагу, до удаваності, авантюризму, до витіснення зі свідомості неприємних фактів свого життя; прагнуть бути в центрі подій. Надмірна контактність, здатність відчувати партнера, «вживання в роль», підвищена емоційність. Егоїстичність. Фантазія розвинена.

Вони можуть вирізнятися видатними творчими досягненнями. У негативній картині акцентуації лікарі вбачають психопатію, а в позитивній - власне акцентуацію.

7. Циклотимічний. Цим людям властиві періодичні зміни настрою залежно від зовнішньої ситуації: під час душевного піднесення вони поводяться за гіпертимним типом, під час спаду - за дистимічним.

Радісні події не лише викликають у таких людей радісні емоції, а й супроводжуються загальною картиною гіпертемії: жадобою діяльності, підвищеною балакучістю, «фонтаном» ідей.

Сумні події викликають пригніченість, а також сповільненість реакцій і мислення.

8. Збудливий. Притаманна імпульсивність поведінки, підвищена конфліктність, «в'язкість» мислення, нетерпимість до інших, недостатня керованість з боку інших людей. Інколи можуть проявляти жорстокість і піддаватися потягам.

У міміці й словах вони демонструють роздратованість, відкрито заявляючи про свої вимоги. З дріб'язкових приводів сваряться з керівництвом і співробітниками, через що часто змінюють місце роботи. Н Вряди-годи, виконуючи тяжку фізичну працю, збудливі люди отримують задоволення і мають вищі від інших показники.

• 9. Дистимічний. Цим людям притаманні низький рівень контактності, схильність до песимізму, небагатослівність. Ведуть відлюдний спосіб життя, рідко конфліктують з іншими людьми. Вони серйозні, сумлінні, віддані у дружбі, одначе занадто пасивні, мляві.

Їх легко розпізнають за сором'язливим і безрадісним виглядом. Міміка в них маловиразна.

10. Екзальтований. Таких людей спонукає до діяльності й заряджає енергією зовнішній світ. Уникають самотніх роздумів, потребують підтримки й визнання людей, мають багато друзів, комунікабельні, легко піддаються навіюванню. Охоче розважаються, схильні до непродуманих вчинків.

Такі люди тішаться радісними подіями і поринають у розпач від печальних. Захоплення й пориви можуть ніяк не пов'язуватися з особистими стосунками. Любов до музики, мистецтва, природи, захоплення спортом, переживання з релігійних мотивів, пошуки світогляду-все це проймає екзальтовану людину до глибини душі. Цим темпераментом часто наділені артистичні натури - художники, поети.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття про індивіда, особистість та індивідуальність як основні прояви людини.

2. Що розуміють під скерованістю особистості?

3. Що таке можливості особистості?

4. Провідні властивості особистості в системі характеру.

5. Характеристика системи самоуправління особистості.

6. Психологічний механізм активності особистості.

7. Що здійснює особистість як самоправна система?

8. Типи саморегуляції особистості.

9. Ендопсихічната екзопсихічна структури особистості, їхня взаємодія.

10. Взаємозв'язок між психічними процесами, властивостями і станами у структурі особистості.

11. Психологічний і педагогічний підходи до формування особистості.

12. Розумове і трудове виховання особистості, їхній взаємозв'язок.

13. Суть морального виховання людини.

14. Естетичне і фізичне виховання людини.

15. Поняття про акцентуацію особистості.

16. Характеристика гіпертимного, застряглого та емотивного типів акцентуації,

17. Педантичний, тривожний і демонстративний типи акцентуації.

18. Циклотимічний і збудливий типи акцентуйованих особистостей.

19. Характерні риси дистимічного та екзальтованого типів акцентуації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑