3.6. Праця як вид діяльності.

Репродуктивна, продуктивна (за алгоритмом), творча праця

Наступний вид діяльності - праця.

Праця - цілеспрямована діяльність людини на перетворення і освоєння природних і соціальних сил з метою задоволення потреб, унаслідок якої створюються матеріальні і духовні цінності, формується сама людина.

Процес праці складається з трудової діяльності, предмета праці (над чим працюють) і знарядь праці (чим працюють).Під час праці люди вступають у відносини - виробничі й міжособові.

Наукова організація праці (НОП) передбачає оптимізацію взаємодії людини і машини в рамках антропотехнічного комплексу, а також соціально-психологічну регуляцію трудових відносин (праця за договорами, контрактами; начальник - підлеглий тощо).

У праці людина самостверджується, реалізує свій фізичний, духовний, соціальний потенціал.

У психологічному розумінні праця потребує всебічної відображально-регулятивної діяльності - уваги й терпіння, вміння планувати й передбачати, аналізувати й узагальнювати, формувати мету і послідовно її досягати, усвідомлювати процес і результати праці.

Працю у психології розглядають як репродуктивну, продуктивну та творчу під кутом зору психологічних механізмів і досягнутих матеріальних чи ідеальних результатів.

За репродуктивної праці не створюється нічого нового, а відтворюється в кількісному вимірі вже відоме.

Наприклад, робота на конвеєрі, копання канави, переписування по декілька разів того самого тексту і т. І.

Продуктивна праця (праця за алгоритмом) як у психологічному плані, так і за результатами діяльності передбачає під час відтворення вже відомого внесення елементів новизни, тобто виший ступінь (складніші механізми) мислення та якісніший результат.

Наприклад, під час продуктивної праці замість серійного стандартного столу з прямими ніжками зробили стіл із фігурними ніжками. Переписуючи текст, виправляли граматичні помилки і вдаліше компонували деякі речення.

Творча праця - це створення нового, яке суттєво відрізняється від уже відомого або є таким, якого ще не існувало взагалі. У даному випадку «підключено» найскладніші механізми мислення.

Прикладами творчої праці може бути праця винахідників, учених, художників, педагогів, письменників, артистів, архітекторів, раціоналізаторів і т. Д.

Усі наявні досягнення цивілізації - автомобілі, літаки, ракети, полотна художників, поетичні й драматичні твори, кіно й телебачення, нові матеріали легкої промисловості - є результатами творчої праці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑