5.6. Шкала темпераментів Шелдона

Цікавою, відносно складною, але часто застосовуваною є система Шелдона, яка виникла емпірично з аналізу фотографій 4000 гарвардських студентів, сфотографованих у трьох позиціях (анфас,

Профіль і вигляд зі спини).

Методом складної семиступеневої оцінки Шелдон отримав три основні морфологічні форми;

1) епдолюрфну (органи травлення добре розвинуті, масивні; тілесна структура відносно слабка і нерозвинута);

2) мезоморфну (соматична структура дооре розвинута, кістки, м'язи, з'єднувальна тканина і вся статура дуже тяжка, могутня, збита);

3) ектоморфну (слабкість і тендітність усього тіла, недостатньо розвинуті внутрішні органи і соматична структура).

Аналогічним чином, емпірично Шелдон вивчав також і компоненти темпераменту. Спочатку він установив 50 ознак, за якими протягом року аналізував дані 33 студентів щотижня. Всі ознаки були також оцінені за семиступеневою шкалою.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сутність класифікації темпераментів Клавдія Галена.

2. Типологічні ознаки темпераменту за І. П. Павловим.

3. Характеристика жвавого типу нервової системи (сангвініка).

4. Спокійний тип темпераменту (флегматик) і його ознаки.

5. Характеристика нестримного (холеричного) темпераменту.

6. Якості слабкого типу нервової системи (меланхоліка).

7. Особливості поведінки людей різного темпераменту в однакових ситуаціях (на прикладах).

8. Тактика педагогічного підходу до дітей різного темпераменту.

9. І. П. Павлов про можливість корекції властивостей темпераменту.

10. Художній, мислитсльний та середній типи нервової діяльності.

11. Чим зумовлені екстравертованість та інтровсртованість людини за Г. Айзенком?

12. Відповідність між ознаками темпераменту за І. П. Павловим і властивостями особистості за Г. Айзенком.

13. Типологічні теорії особистості (Галль, Ломброзо, Кречмер). На чому вони базувалися?

14. Характеристика циклотимного (пікнічного) типу особистості за Кречмером.

15. Шизотимічний (астенічний) тип особистості за Кречмером.

16. Основні соматотипи (морфологічні форми) за Шслдоном.

17. Характеристика трьох основних ступенів темпераменту за Шелдоном.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑