10.4. Лабораторна система занять за Дальтон-планом

На початку XX ст. Було зроблено спробу відмовитися від класно-урочної системи навчання. У 1909 р. Американська вчителька Еллен Паркгерст запропонувала будувати всю навчальну роботу відповідно до так званого Дальтон-плану {за назвою м.Дальтона, де був застосований).

Заняття за Дальтон-планом виключають класи, колективну роботу вчителя з учнями. Натомість використовуються лабораторії, де зосереджено необхідні книги, таблиці, прилади, що ними учні можуть користуватись у процесі занять.

У разі труднощів вони можуть звертатися по допомогу до вчителя.

Вчитель дає кожному учневі індивідуальне завдання, орієнтовний план на день, пропонує раціональні методи виконання цього завдання.

Виконавши завдання, учень складає залік і отримує наступне завдання.

Інтенсивність, швидкість праці залежать від самих учнів, тому кожний просувається вперед індивідуально, у тому темпі, в якому встигає виконувати завдання.

Така форма навчання збереглася частково - як форма проведення лабораторних занять із фізики чи хімії у школах або з технічних дисциплін у вузах. Щоправда, клас чи група поділяється на підгрупи, бригади, варіанти завдань. Зрозуміла річ, що система занять, яка складається виключно з лабораторних робіт у нашому розумінні, не могла зберегтись як єдино можлива.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑