Лекція 8 Воля

8.1. Воля та вольові дії у структурі особистості

8.1. Воля та вольові дії у структурі особистості

Воля тісно пов'язана з емоціями, тому їх часто об'єднують у спільну емоційно-вольову систему особистості, яка протиставляється пізнавальній. Якщо ж емоції лежать на нижчому рівні еволюції психіки, то воля є її вершиною.

Воля - це здатність людини свідомо контролювати свою діяльність і поведінку та активно керувати ними, переборюючи перешкоди і підпорядковуючи їх свідомо поставленій меті. Вольові дії, виконуючи дві взаємопов'язані функції, - спонукальну, яка забезпечує активність людини, і гальмівну, яка виражається у стримуванні, проявляються:

• у ситуації вибору рівних за значеннями мотивів і цілей;

• за відсутності в індивіда актуальних потреб у дії;

• за наявності зовнішніх і внутрішніх перешкод і т. Ін.

Одним із характерних проявів волі є поведінка людини в умовах ризику.

Ризик - це характеристика діяльності за невизначеності для суб'єкта її наслідків і наявності передбачень про можливі негативні наслідки на випадок неуспіху (покарання, біль, травма, втрата престижу тощо).

Ризик буває:

• ситуативний (ризик на виграш, величина виграшу на випадок успіху перевершує величину втрат на випадок неуспіху);

• надситуативний (безкорисливий, або «ризик заради ризику»);

• виправданий;

• невиправданий.

У структурі волі мотивація є засобом саморегуляції поведінки й діяльності людини.

До цих засобів належать емоції, бажання, потяг і т.д.

Потяг - це мотив діяльності, який являє собою ще недиференційовану, недостатньо чітко усвідомлену потребу.

Бажання, як мотив діяльності, характеризується достатньо точно усвідомленою потребою.

Слабка воля

Крайній ступінь слабовілля знаходиться за межею норм психіки. Наприклад, абулія та апраксія.

Абулія - це виникла на основі патології мозку відсутність спонукання до діяльності, нездатність при розумінні необхідності винесення рішення до дії чи виконання її.

Апраксія - порушення довільної регуляції рухів і дій, які уне унеможливлюють здійснення вольового акту.

Лінощі - прагнення людини відмовитися від подолання труднощів, стійке небажання здійснити вольове зусилля.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття про волю та вольові дії.

2. Основні етапи вольової дії.

3. Поняття про ризик і його види.

4. Засоби саморегуляції у структурі волі.

5. Характеристика різних ступенів слабовілля»;

6. Вольові якості та їх градація.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑