235. Позитивні та негативні сторони функціонування неформальних груп.

Негативні сторони: 1) поширення неправдивих чуток => негативне ставлення до кер-ва. 2) прийняті групою норми можуть спричинити нижчу прдуктивність, ніж визначена кер-м. 3) опір змінам => збереження стереотипів, затримка необхідної модернізації вир-ва.

Такі негат-ні наслідки виявляються частіше всього у відповідь на негат-не ставлення до неф-ї групи, що заважає використовувати потенційні переваги.

Позитивні сторони:(щоб їх використовувати п-во повинно визнати групу.) 1) відданість групі може перерости у відданість орг-ї (деякі працівн-ки відмовляються від більш оплачуваної роботи в ін орг-х, щоб не порушувати соц зв’язки) 2) цілі групи можуть співпадати з цілями орг-ї 3) норми ефект-ті групи можуть бути більші норм орг-ї 4) сильний рух колективізму, прагнення успіху 5)неформальна інф-я може доповнювати формальну систему комунікацій.

236. Фактори, які впливають на ефективність роботи групи

1) розмір - чим він більший, тим складніше досягти згоди в питаннях і групи діляться на підгрупи. 2) склад. Ступінь схожості особистостей та точок зору, підходів до вирішення проблем. 3) групові норми: гордість за орг-., досягнення цілей, прибутковість, колективна праця, планув-ня, контроль, професіоналізм, нововведення, відносини з замовником, захист чинності. 4) спорідненість - міра тяжіння членів групи один до одного. Позитивне явище, якщо воно не веде до єдинодумства. 5) групове єдинодумство - ця тенденціяподавляється окремою особою своїх дійсних поглядів, щоб не порушувати гармонію груп. 6) конфліктність -може виникнути при активному обміні думками 7) статус членів групи - потрібно намагатись, щоб думки членів з більш вищим статусом не домінували. 8) ролі членів групи: 1цільові ролі -розподіляються так, щоб була можливістьвідбирати групові завдання і виконувати їх; 2 підтримуючі ролі - активізація життя та діяльності групи.

237. Рекомендації щодо провдення ефективних зборів.

Велика частина роб-го часу кер-в йде на проведення зборів - для підвищення їх ефект-ті: 1) складіть конкретний порядок денний зборів і перегляньте його перед рочатком зборів. 2) забезпечте вільний обмін інф-ю між членами групи, якщо члени ведуть себе у відповідності з ролями. 3) повністю використовуйте здібності членів групи, заохочуйте їх участь. 4) створіть атмосферу довіри, щоб члени відкрито коментували точку зору та ідеї, яких вони не поділяють. 5) розглядайте конфлікт як позитивний фактор та намагайтеся ефективно управляти ним 6) закінчуючи збори, коротко підсумовуйте проведені обговорення і визначте майбутні заходи, які планується здійснити в світлі прийняття рішень.

238. Управління з допомогою комітетів. Спеціальний та постійний комітети.

Комітет - група всередині орг-ї, якій делеговані повноваження для виконання будь-якого завдання чи комплексу завдань. Для комітетів хар-не групов прийняття рішень та здійснення дій, що відрізняє комітет від інших орг-х структур. Існують два осн-ні типи комітетів: 1) спеціальний - тимчасова група, сформована для виконання конкр-ї мети (для особливих проблем, делікатних питань); 2) постійний - перманентно діюча група всередині орг-ї, яка має конкретну мету. Частіше використ-ся для надання орг-ї консультацій з питань постійної важливості. Напр-д, Рада директорів => ревізійна комісія, виконавчий комітет, фін-ва комісія.

239. Повноваження та комітети. Ситуації, коли ефективно використовуються комітети.

В багатьох орг-х існують неформ-ні комітети - орг-ні за межами формальної групи для вирішення проблем, що виникають. Кер-во делегує повноваження комітету так само, як і окремій особі. Які окремі особи, комітети повиннізвітувати про виконання доручених їм завдань перед тим, хто делегував їм повноваження, але оскільки комітет - це група, то персональна звітність тут послаблена. Комітети наділені або лінійними, або штабними повноваженнями. Коли комітети мають лінійні повноваження , то це називається "множинним керівником". Ситуації, коли еф викор-ся комітети: 1) коли ситуація вимагає більшого досвіду і особі, яка приймає рішення потрібна консультативна допомога. 2) викор-ня комітету може послабити недовольство, викликане прийнятим рішенням (це не одна особа) 3) якщо колективне прийняття рішень піднімає дух орг-ї, комітет може залучити до участі в процесі вироблення рішень. 4) коли є необхідність координувати роботу різних підрозділів. 5) коли небажано сконцентрувати всю владу в руках однієї людини, комітет може розподілити повноваження між кількома особами.

240.Динамічні та структурні характеристики малих груп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑