150.Структура управління орієнтована на споживача.

Це різновид дивізіональної структури, де виробництво розосереджене по сегментам ринку та орієнтоване на виробни-во певної продукції, що паозіціонується на даному сегменті ринку.Ціль-задоволення попиту сегменту ринку. Це великі видавництва. Недоліки і переваги такі, як і у продуктової: швидке реагування на конкурентів, якість, технологія. Але високі затрати, дублювання робіт для певних видів прод-ї.

151.Характеристика територіальної структури управління.

 Розподіл по територіальному принципу, по місцю знаходження підрозділів. Полегшує проблеми пов’язані з місцевим законодавством, звичаями та потребами споживачів.

152.Проектні структури управління.

Це тимчасова структура, що створюється для вирішення певних питань.Тут необхідно зібрати одну команду фахових працівників для виконання поставленої задачі в певні строки. По завершення роботи команда розпускається.Переваги:конкретно поставлена мета і не треба розриватися між декількома задачами. Вигідні для розв’язання крупномасштабних завдань, інакше затрати дуже великі і себе не виправдовують.

153.Матрична структура управління.

Матрична організаційна структура з’явилась як відповідь на підвищення ступеня динамічності (мінливості) середовища функціонування фірм. Особливістю оргструктур у такому середовищі має бути високий ступінь адаптованості. Це можна забезпечити за рахунок тимчасового характеру функціонування структурних одиниць. В матричній організаційній структурі крім звичайних функціональних підрозділів, які функціонують постійно, формуються так звані проектні групи як тимчасові колективи. Проектні групи відповідають за реалізацію стратегічних планів. Робітники проектних груп залишаються членами своїх функціональних підрозділів і повертаються в підпорядкування своїх функціональних керівників після розформування своєї проектної групи. Переваги матричної структури: високий ступінь адаптації до змін у середовищі; наявність ефективних механізмів координації між багатьма складними і взаємопов’язаними проектами. Недоліки: обмежена сфера застосування; виникнення конфліктів на підставі “боротьби за владу” між функціональними керівниками і керівниками проектів.

154.Характеристика бригадної структури управління.

 Від одного керівника відходять декілька команд, пов’язані на вирішенні певних задач. Інформація подається керівникові ними на розгляд. Кожен з учасників команди від певного відділку і підзвітний цьому відділку, а також керівникові команди. Даний підхід гнучкий та адаптивний. Швидке виробни-во, розробка питань.Є постійні команди, що діють як формальні відділи.

155. Характеристика програмно-цільової структури управління

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑