230. Поняття "групи". Формальні та неформальні групи.

Група ­­-це двоє чи більше людей, які взаємодіють один з одним таким чином, що кожний з них одночасно впливає на іншого і знаходиься під його впливом.

Група – це два або більше індивідумів, які взаємодіють між собою в процесі досягнення поставленої мети, та впливають один на одного так, що створюють якісно нове середовище спілкування. Групи в організації виникають за різних обставин.

Кожний з нас одночасно нал-ть до багатьох груп, адже людина потребує спілкування з собі подібними людьми.Групи, створені з волі керівництва для орган-ї вир-го процесу наз формальними, функцією яких є виконання конкр-х завдань по віднош-ю до орган-ї для досягнення визначеної конкр-ї мети. Неформальні групи створ-ся не з волі кер-ва, але вони є потужною силою, що за певних обставин зводить нанівець зусилля кер-ва. До того ж вони мають властивість взаємопроникати. Деякі кер-ки часто самі не відчувають, як пристають до таких груп.

Головна відмінність між індивідуальною та груповою поведінкою полягає у тому, що в межах групи: індивідум психологічно усвідомлює, що його власна поведінка впливає на поведінку інших членів групи; добровільно визнає, що поведінка інших членів групи впливає на його власну поведінку.

231.Характеристика формальних та неформальних груп, їх типів.

Групи поділяють класично: формальні – утворюються за волею керівництва у формі певних підрозділів організації; неформальні – утворюються спонтанно незалежно від бажань керівництва організації на закладі співпаданні інтересів членів групи.

Формальні групи буваєть трьох типів: 1) група керівника (командна); 2) робоча (цільова) група; 3) комітети. Групи кер склад-ся із кер-ка і його безпосер-х підлеглих, які в свою чергу теж можуть бути кер-ми. Напр-д: директор магазину та завідуючі різними відділами, президент фірми та віце-президенти. Робоча (цільова) група зазвичай склад-ся з осіб, які прац-ть над одним і тим же завданням. Хоча в них є спільний кер-к, але вони відрізн-ся від командної групи тим, що мають значно >самост-ті в план-ні та здійсненні своєї праці. Комітети створені для заповнення пустих місць в орг-х структурах т.ч. , що вирішквати завдання, які не входять до компетенції жодного з відділів, координувати діяльн-ть відділів і викон-ти спец-ні функції.

Далі див питання 232

232. Характеристика неформальної групи. Неформальна група- стихійно виикша група людей, які вступають у регулярну взаємодію для досягнення мети. Характ-ки неф груп: 1)соціальний контроль -неф орг-ї здійснюють соц контроль за своїми членами через встановлення та закріплення норм. За порушення норм група може застосувати досить жорсткі санкції, а іноді за грубе порушення - відчуження з групи. 2)опір змінам . Тенденція опору змінам існує, оскількі вони можуть нести загрозу існування самої неформ-ї групи, спільному досвіду, спільним інтересам. 3) неформальні лідери. Лідер неф групи по суті нічим не відрізняється від інших лідерів, але основною його є визнання його групою. Сфера впливу нефлідера може виходити за рамки форм орг-ї. Сам лідер може займати невисоку посаду в ієрархії. нЕф-й лідер виконує 2 функції: 1 досягнення цілей групи; 2 підтримка та укріплення існування групи. Іноді ці функції викон-ся різними людьми, тоді в групі виникають два неформ-х лідера: один для досягн-я цілей, другий для соц-ї взаємодії.

233. Причини вступу людей у неформальні групи.

У людей часто є причини для вступу у такі групи, але вони можуть не усвідомлювати їх: 1) належність - сильна емоційна потреба, в неформ групах люди шукають соц контакти. 2) допомога -той, хто надає допомогу отримує престиж і самоповагу, а той, хто її отримує - необхідне керівництво до дії. Частіше працівники звертаються за допомогою до колег, а не до кер-ка, це і веде до утворення неф-х груп. 3) захист . Сила - в єдності. Люди вступають в неф-ні групи для захисту від впливу зовн-х факторів, напр-д, щоб оскаржити шкідливі умови праці. 4) спілкування - доступ до нефор-го каналу надходженя інф-ї - чуткам. Це задовольняє потреби окремої особи в психологічному захисті і заб-є їй більш швидкий доступ до необхідної інф-ї. 5) тісне спілкування і симпвтія (люди разом п’ють каву, обідають) На роботі люди схильні взаємодіяти з тим, хто поруч.

234.Управління неформальною групою

Взаємодії <-----> Емоції<----> Діяльність


Це модель Хоманса. Важливо, щоб кер-ки розуміли, що неф-ні групи дтнамічно взаємодіють з форм-ми. В моделі під видами діяльності розуміють завдання, які виконуються людьми. В процесі виконання цих завдань люди вступають у взаємодію, яка в свою чергу сприяє появі почуттів - позит чи негат-х емоцій відносно один одного та начальства. Ці емоції впливають на те, як люди будуть здійснювати свою діяльність і взаємодіяти в майбутньому. Модель показує необхідність управління нефор-ми групами. Групові емоції впливають на ефективність взаємодії і ефект-ть роботи формальних груп. В залежності від характеру емоцій (сприятл-ві та несприятливі) вони можуть спричинити зростання або зниження ефективності, прогули, плинність кадрів, що також немало важливо для оцінки діяльн-ті орган-ї.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑