Тема 9.5. Проблеми становлення і перспективи розвитку податкової системи України.

В нашій країні на даний час податкова система включає в себе всі основні види податків, що застосовуються в економічно розвинутих країнах.

Однак сама система поки ще знаходиться в стадії становлення. Тому зараз важливе значення набуває питання про те, наскільки швидко буде відбуватись процес її подальшого розвитку, в наших умовах вона стане діяти по-справжньому ефективно.

Насамперед слід наголосити, що податкова система уявляє з себе досить складне еволюціонуюче утворення, що тісно пов’язане з розвитком держави та економіки.

Це продемонструвала трансформація податкових систем західних країн в ХХ сторіччі. Вона відобразила:

· розвиток корпоративних форм організації господарства з публічною звітністю банків, акціонерних товариств тощо,

· зростання добробуту суспільства та розширення сфери впливу фінансового капіталу,

· укріплення правових демократичних основ цілої низки держав.

Все це сприяло перетворенню податкових систем цих держав в частину складного та ефективного механізму регулювання господарської кон’юнктури, в гнучкий інструмент, що впливає на рівень доходності різних видів власності, на співвідношення між нагромадженням та споживанням у виробничій та невиробничій сферах.

90-ті роки внесли суттєві зміни в системи оподаткування розвинутих країн світу, зробили більш адекватним чинне законодавство новим умовам відтворення.

Було скасовано низку недоліків в оподаткуванні доходів корпорацій. Ця система була складною та заплутаною, мала велику кількість знижок та пільг, що дозволяло великим корпораціям за допомогою консультативних фірм ухилялися від оподаткування.

Результатом численних податкових реформ, які було проведено у всіх економічно розвинутих країнах, є суттєве зменшення ставок податків на прибуток промислових компаній при одночасному скороченні пільг, що застосовувались раніше.

Законодавча регламентація оподаткування в розвинутих країнах дозволяє централізовано управляти податковою системою, перетворюючи її на один з основних інструментів економічної політики держави.

Разом з тим така централізація узгоджується з гнучкістю, яка забезпечується за рахунок можливості щорічно уточнювати ставки податків та приводити податкову політику у відповідність до економічної кон’юнктури, що змінюється.

Важливо підкреслити, що якщо ставки податків є “плаваючими”, то правила застосування податків в основному лишаються стабільними ряд років.

В нашій країні, не дивлячись на відомий історичний досвід, податкове регулювання знаходиться ще в стані далекому від досконалості.

Основними недоліками, притаманними нинішній податковій системі України, є: великий податковий тягар, численні -«лазівки»- і податкові пільги, складність і непрозорість податкового регулювання, високі адміністративні витрати при зборі податків.

Одна з найболючіших проблем сьогодення в Україні — не відпрацьованість і неузгодженість податкового законодавства, яке визначає склад податкової системи та механізм визначення і сплати податків. Наша держава, не маючи достатнього практичного досвіду й наукового обґрунтування фінансової політики, розвивалася експериментальним шляхом, нерідко роблячи на ньому хибні кроки.

Формування власної податкової системи України почалося відразу після проголошення незалежності. Наприкінці 1991 року був прийнятий Закон "Про систему оподаткування", до якого в подальшому (в 1994 і 1997 році) вносилися зміни й доповнення. Навіть поверхова оцінка відмінностей між трьома редакціями цього закону свідчить про неврегульованість податкового законодавства в Україні.

Таблиця 4.1. Таблиця 1. Порівняльний аналіз різних редакцій Закону України "Про систему оподаткування"

 

Редакції закону

Редакція проекту Податкового кодексу, що пропонується

1991

1994

1997

1

2

3

4

А. Загальнодержавні податки та обов'язкові платежі

1. Прямі податки

Податок на прибуток

Податок на доходи підприємств і організацій

Податок на прибуток підприємств

Податок на прибуток

Підприємств

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності в Україні

Податок на

Доходи

Прибутковий податок з громадян

Прибутковий податок з громадян

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на фонд оплати праці

Колгоспників

Податок з власників транспортних засобів

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Податок на майно підприємств

Податок на нерухоме майно (нерухомість)

Податок на майно

Податок на нерухоме майно громадян

Плата за землю

Плата за землю

Плата (податок) за землю

Податок на промисел

Податок на промисел

2. Непрямі податки

Податок з обороту

Податок на добавлену вартість

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість

Податок на експорт та імпорт

Податок на Добавлену вартість

Акцизний збір

Акцизний збір

Акцизний збір

Акцизний податок

Мито

Мито

Мито

Мито

3. Платежі за ресурси

1

2

3

4

Плата за природні ресурси

Плата за спеціальне використання природних ресурсів

Збір за спеціальне використання природних ресурсів

Платежі за спеціальне використання природних ресурсів

Лісовий_дохід

Державне мито

Державне мито

Державне мито

Державне мито

Гербовий збір

Плата за відшкодування витрат на геологорозвідувальні роботи

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг

Плата за торговий патент за деякі види підприємницької діяльності

Б. Місцеві податки і збори

Податок з реклами

Податок з реклами

Податок з реклами

Місцеві акцизні податки

Комунальний податок

Комунальний податок

Комунальний податок

Ринковий збір

Ринковий збір

Ринковий збір

Готельний збір

Готельний збір

Готельний збір

Збір за паркування автомобілів

Збір за припаркування автотранспорту

Збір за припаркування автотранспорту

Курортний збір

Курортний збір

Курортний збір

Збір за видачу ордера на квартиру

Збір за видачу ордера на квартиру

Збір за участь у бігах на іподромі

Збір за участь у бігах на іподромі

Збір за виграш у бігах на іподромі

Збір за виграш у бігах на іподромі

Збір за право використання місцевої

Символіки

Збір за право використання місцевої символіки

Податок на використання регіональної та місцевої символіки

Збір за право проведення кіно-і телезйомок

Збір за право проведення кіно-і телезйомок

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсів, розпродажу і лотерей

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

1

2

3

4

Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

Збір за проїзд по території прикордонних населених пунктів автотранспорту, що прямує за кордон і з-за кордону

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

Збір з власників собак

Збір за видачу дозволу на будівництво у населених пунктах об'єктів виробничого і невиробничого призначення, індивідуального житлового, дачного будівництва, будівництва садових будинків та гаражів

В. Внески до цільових фондів

Внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

Внески до Фонду сприяння зайнятості населення

Внески до Фонду соціального страхування

Збір на обов'язкове соціальне страхування

Внески до Пенсійного фонду України

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

Збір до Державного інноваційного фонду

Екологічний податок

Плата за забруднення навколишнього природного середовища

Збір за забруднення навколишнього природного середовища .

Збір за забруднення довкілля та розміщення відходів

 

Найбільш вагомі результати у сфері оподаткування були досягнуті у 2000 році. Для досягнення цілей програми реформ уряд із самого початку був зобов'язаний посилити бюджетну дисципліну і поліпшити її ефективність. Зокрема, особлива увага приділялася питанням скорочення зовнішнього боргу у зв'язку з його реструктуризацією, жорсткішого контролю бюджетних витрат, заборони взаємозаліків, ліквідації податкових пільг для окремих підприємств, а також спробам поліпшення системи адміністрування та збору податків. Відносно жорстка фіскальна політика сприяла таким досягненням:

· утвердженню нульового дефіциту державного бюджету на 2000 рік (вперше за період незалежності);

· виконанню консолідованого бюджету з профіцитом у розмірі 1,164 млн. Гривень (перший рік, коли Україна мала бюджетний профіцит);

· прийняттю збалансованого бюджету на 2001 рік вже в грудні 2000 року;

· зменшенню державного боргу на $1,190 млн. (профіцит бюджету був витрачений переважно на погашення зовнішнього боргу);

· подальшому зниженню частки бартерних операцій до 17,7% від загального обсягу розрахунків у промисловості (у 1999 році частка бартерних операцій у всіх галузях промисловості становила 32,7%, а в 1998 - 42,5%);

· реалізації соціальних витрат у розмірі 97,3% від запланованих сум;

· ліквідації заборгованості з виплати пенсій;

· збільшенню пенсій для більшості пенсіонерів на 11-12% у грудні 2000 року;

· зменшенню заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 52% (уряд планував остаточно погасити заборгованість перед працівниками бюджетної сфери до кінця І кварталу 2001 року і взяти під контроль погашення всієї заборгованості із заробітної плати);

· переважно успішному здійсненню програми приватизації на 2000 рік (хоча фактичні доходи від приватизації становили 80,6% від затвердженого плану);

· поліпшенню платіжної дисципліни в енергетичному секторі.

На досягнення цих результатів вплинуло, головним чином, виконання бюджету з профіцитом.

Доходи консолідованого бюджету на 14,5% перевищили річний план 2000 року (порівняно із 4% недовиконання у 1999 році). Успішне виконання дохідної частини бюджету в 2000 році можна пояснити такими макроекономічними факторами:

1) вперше за роки незалежності Україна досягла реального економічного зростання, що спостерігалися протягом цілого року. Воно досягло 5,8%, і це (разом з політичною стабільністю) позитивно вплинуло на виконання доходів бюджету, які планувалися на основі припущення про зростання ВВП на 2% (що виявилося в три рази меншим від фактичного показника);

2) інфляція становила 25,8%. Вже в період із січня по липень інфляція (18,7%) досягла рівня, закладеного в бюджеті на весь рік. Такі інфляційні тенденції позитивно вплинули на збір податків, хоча це явище не можна розглядати як позитивне з погляду макроекономічної стабільності і створення довгострокових умов для стабільного економічного росту;

3) слід зазначити поліпшення якості бюджетних доходів, а саме — скорочення частки негрошових надходжень.

Однак серед факторів, що поліпшили наповнюваність бюджету, відсутні як радикальні зміни податкової системи, так і серйозні зміни у ставленні платників податків до сплати податків. Українська податкова система дотепер відзначається великою кількістю податкових пільг і звільнень від оподатковування, наданих визначеним секторам (наприклад, металургії).

З метою усунення тиску накопичених помилок і забезпечення комплексного підходу до системи оподаткування Головною державною податковою адміністрацією розроблено і представлено на обговорення проект Податкового кодексу України.

Враховуючи, що в попередні роки основним негативним чинником в оподаткуванні були не так вади у справлянні податків, як нестабільність податкового законодавства, слід, нарешті, реалізувати ідею мораторію на внесення змін у систему оподаткування. Водночас це потребує глибокого аналізу, ретельного відпрацювання і обґрунтування розробленого проекту Податкового кодексу. Ми повністю поділяємо думку про необхідність його впровадження, але не згодні з тим, що це треба зробити якнайшвидше. Такий підхід буде по суті повторенням попередніх помилок.

Проект Податкового кодексу являє собою досить комплексний документ, де визначено склад податкової системи і розроблено механізм обчислення і сплати усіх податків та обов'язкових платежів.

Основні положення цього проекту полягали в наступному:

1. Зменшення кількості податкових категорій до 13 національного значення і 10 місцевого значення.

2. Введення двох ставок (10% і 20%) податку на доходи громадян. Нині є п'ять ставок: 10%, 15%, 20%, 30% і 40%.

3. Поступове зменшення ставки податку на прибуток з нинішніх 30% до 25% протягом першого року податкової реформи і 20% протягом другого року.

4. Введення комбінованої ставки ПДВ; зменшення ставки з нинішніх 20% до 17% (+2% в Інноваційний фонд) протягом першого року податкової реформи і 15% (+2%) протягом другого року.

5. Зменшення переліку підакцизних товарів до п'яти основних категорій.

Хоча пропозицію уряду можна розглядати як важливий крок у напрямку поліпшення податкової системи, він має значні недоліки, що можуть негативно вплинути на принципи оподаткування: ефективність, нейтральність, прозорість і простоту.

Насамперед податкова реформа в запропонованому варіанті призвела б до зменшення загальних податкових надходжень до бюджету у 2001 і 2002 роках і фіскальної незбалансованості. Вона 6 несла загрозу збільшенню бюджетного дефіциту й обмежила б можливості виконання зобов'язань у видатковій частині. Крім того, вона сприяла б подальшому «процвітанню» щедрих і суперечливих схем пільг зі сплати податку на доходи громадян, пов'язаних із пенсійним забезпеченням, що в поєднанні зі значним зменшенням податкових ставок призвело б до дуже низької фактичної ставки податку. Зменшення ставки ПДВ було б передчасним і надмірно різким. Таким чином, проект уряду виявився б занадто радикальним з погляду нинішньої макроекономічної ситуації в Україні.

Проект був схвалений Парламентом у першому читанні наприкінці 2000 року. Дотепер обговорення його остаточного варіанта ще не закінчилося і, ймовірно, досягти компромісу буде важко. Про те, наскільки складним буде подальший процес податкової реформи, свідчать майже дві тисячі виправлень і пропозицій, поданих у Парламент депутатами. Крім того, запропоновані виправлення були прийняті тільки як приблизна і загальна концепція, що потребує подальшої доробки.

Затягування прийняття податкового кодексу в цілому призводить до збільшення податкових нормативно-правових актів а також до половинчастих заходів: так, віцепрем’єрміністром були запропоновані і схвалені Верховною Радою України підходи що оподаткування доходів фізичних осіб. З 1 січня 2004 року має бути запроваджена єдина ставка прибуткового податку з громадян, яка буде становити 13%.

Але існує серйозна загроза, що затяжний процес прийняття податкового законодавства ще більше погіршить суть нової податкової системи та призведе до розладу бюджетної політики країни.

Питання до теми:

1. За якими етапами відбувалося формування податкової системи України?

2. Охарактеризуйте етап становлення податкової системи з 1990 по 1994 рр.

3. Охарактеризуйте етап становлення податкової системи з 1994 по 1997 рр.

4. Охарактеризуйте здобутки в системі оподаткування у 2000-2001 рр.

5. Які проблеми має вирішити Податковий кодекс України?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑