Тема 9.2. Функції податків.

Внутрішній зміст будь-якої економічної категорії, в тому числі і податків, знаходить прояв у їх функціях.

Спектр поглядів на це питання в економічній літературі досить широкий, але з достатнім ступенем ймовірності їх можна поєднати в дві функції:

Ø економічну (регулюючу);

Ø фіскальну.

Фіскальна функція є основною, що випливає з самої природи податків; вона є характерною для всіх країн для всіх періодів їх розвитку.

За допомогою цієї функції створюються матеріальні передумови для здійснення та функціонування держави.

По мірі вдосконалення виробництва значення фіскальної функції зростає. Про це свідчить вся історія існування розвинутих капіталістичних країн, а на даний момент і розвиток нашої держави.

Фіскальна функція податків, за допомогою якої відбувається одержавлення частини національного доходу в грошовому вимірі, створює об’єктивні передумови для підвищення ролі держави щодо регулювання економікою країни. Таким чином, вона в значній мірі зумовлює економічну функцію податків.

Наявність регулюючої функції означає, що податки, як активний інструмент перерозподільних процесів, мають суттєвий вплив на відтворення, стимулюючи або стримуючи його темпи, посилюючи або послаблюючи нагромадження капіталу, поширюючи або звужуючи платоспроможний попит населення. Оскільки регулююча функція податків спрямовується на економічні та соціальні процеси, в її складі можна виділити економічну соціальну, стимулюючу під функції.

Ця функція є невід’ємною від фіскальної та знаходиться з нею в тісному взаємозв’язку.

Іноді поряд з перерахованими виокремлюють розподільчу та контрольну функції податків. Чим підкреслюється їх фінансове походження.

Питання про те, наскільки ефективно держава може використовувати регулюючу функцію податків, є одним з провідних в теорії оподаткування.

Підвищене фіскальне значення податкових доходів створює об’єктивні умови для більш широкого та поглибленого їх впливу на процеси відтворення.

В той же час, регулювання виробництва, яке спрямоване на прискорення темпів економічного зростання, підвищує його доходність та в певній мірі поширює базу для фіскальної функції.

Питання до теми:

1. Дайте характеристику фіскальній функції податків.

2. Визначте причини появи та охарактеризуйте регулюючу функцію податків.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑