Тема 4.3. Специфічні особливості управління фінансами в розвинених ринкових країнах

Економічний устрій, або система господарювання, визначає коло фінансових відносин, що входять у сферу управлінських функцій безпосередньо держави та її органів.

В країнах з розвиненою ринковою економікою більша частина фінансових відносин знаходиться поза увагою держави, тому що основна частина фінансових ресурсів формується та використовується їх власниками на власний розсуд. Держава здійснює вплив на недержавну сферу фінансових відносин лише через:

Ø податкову політику,

Ø регламентацію кредитних відносин,

Ø регулювання фінансового ринку,

Ø формування амортизаційного фонду і систему державної підтримки.

Тобто відбувається не управління фінансами з боку держави, а вплив через фінанси - реалізація фінансової політики.

До сфери безпосереднього державного управління входять лише державні фінанси, які регулюються вищими законодавчими органами через:

Ø прийняття фінансового законодавства,

Ø затвердження держбюджету та звіту про його виконання,

Ø введення або скасування окремих податків,

Ø затвердження граничного розміру державного боргу тощо.

В залежності від державного устрою та політичної системи такими законодавчими органами виступають:

1. Парламент у Великобританії,

2. Національні збори у Франції,

3. Конгрес в США,

4. Бундестаг у Німеччині тощо.

Управління фінансами в цих країнах, як правило, здійснюється кількома державними органами.

В США - Мінфін (Казначейство), яке є представником уряду:

1) розробляє фінансову та податкову політику,

2) здійснює емісію грошових знаків,

3) займається питаннями внутрішніх позик та управління державним боргом,

4) здійснює контроль за виконанням фінансових законів, за зборами внутрішніх доходів, грошовим обігом.

Другим фінансовим відомством США є Адміністративне бюджетне управління при президенті. Воно

1) складає витратну частину бюджету,

2) розробляє фінансові програми,

3) організує фінансовий контроль щодо управління бюджетом,

4) є провідним органом виконавчої влади.

Управління виконанням бюджету США поділено між Мінфіном, яке проводить збір внутрішніх доходів (прибутковий податок з громадян; соцстрахування; податки з корпоративного майна та дарчих; непрямі податки), що разом складають приблизно 89% державних доходів, митною службою та Бюро з алкогольних напоїв, тютюнових виробів та вогнестрільної зброї при Адміністрації президента.

У Великобританії органом державного управління фінансами виступає Казначейство. Воно опікується:

1) розробкою, складенням та виконанням державного бюджету,

2) визначенням податкової політики,

3) фінансово-економічним прогнозуванням,

4) міжнародними фінансовими відносинами.

5) здійснює контроль за витрачанням коштів держпідприємствами.

Виконання бюджету в області митного збору та акцизів, організує Управління митних зборів та акцизів.

У Німеччині органом державного управління фінансами є Мінфін, яке

1) розробляє основи фінансової, податкової, валютної та кредитної політики,

2) складає проект бюджету та середньострокового фінплану,

3) здійснює касове обслуговування бюджету,

4) контроль за його виконанням,

5) розробку основ розподілу фінансових ресурсів між ланками бюджетної системи.

В управлінні фінансами приймає участь Федеральне відомство з фінансів та Федеральне управління державним боргом, що підпорядковані Мінфіну.

Федеральне відомство з фінансів займається

Ø податковою перевіркою підприємств,

Ø оподаткуванням іноземних капіталовкладень,

Ø проблемами скасування подвійного оподаткування.

Федеральне управління державним боргом - операціями з випуску та погашення позик та фінансуванням бюджетного дефіциту.

У Франції управління фінансами здійснює Мінекономіки, фінансів і бюджету. До його функцій належать:

·розробка державного бюджету та контроль за його виконанням,

·касове обслуговування бюджету,

·збір податків, митних зборів тощо

·контроль за фінансовими операціями,

·здійснення зв’язку з підприємствами в якості акціонера, кредитора або гаранта,

·суспільний облік та контроль.

В Італії функції управління фінансами розподілені між чотирма органами:

1.Управління державними витратами та фінансовим контролем займається Казначейство.

2.Доходами державного бюджету - Мінфін.

3.Складанням бюджету та координацією фінансових ресурсів - Міністерство бюджету та планування.

4.Місцевими фінансами - Міністерство внутрішніх справ.

Питання до теми.

1. Загальні особливості управління фінансами в розвинених ринкових країнах.

2. Дати характеристику управління фінансами в США.

3. Розкрити особливості управління фінансами в Великобританії.

4. Охарактеризувати систему управління фінансами Італії.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑