3. Морфометричні характеристики річок та їх басейнів

До основних характеристик річок і річкових басейнів відно­сяться: довжина, коефіцієнт звивистості річки, площа басейну, його довжина, середня ширина басейну, похил річки і басейну, лісистість, заболоченість, озерність басейну.

Довжина річки (L) – це відстань між витоком і гирлом, яка визначена по топографічній карті або на місцевості. Для виміру довжини річки по карті користуються циркулем з розхилом 1-2 мм, або вдосконаленим курвиметром КС.

Коефіцієнт звивистості річки (Кзв) це відношення довжини (ділянки) річки до прямої АВ, яка з’єднує виток і гирло річки (верхній і нижній створ).

Площа водозбору річок (F) визначається по топографічних картах певного масштабу. Вимір площ здійснюється за допомогою полярного планіметра або палетки.

Довжина басейну (Lбас) – це відстань між двома найбільш віддаленими точками басейну.

Середня ширина басейну (В) визначається, як відношення площі водозбору до довжини басейну:

Лісистість, заболоченість, озерність басейну визначається як відношення площі лісів, боліт, озер до площі басейну (водозбору).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑