2. Основні морфометричні характеристики озера

Озера відрізняються між собою за розмірами і формою. Кількісні показники розміру озера виражаються його морфометричними характеристиками, до яких належать: довжина, ширина, площа, глибина, об’єм водної маси, порізаність берегової лінії і її довжина.

Площа озера (Fоз) характеризує площу водної поверхні (без островів) і визначається по карті за допомогою планіметра або палетки.

Довжина озера (L) – найкоротша віддаль між двома найбільш віддаленими точками його берегової лінії, заміряна по поверхні озера.

Ширина озера може бути найбільшою (Bmax) і середньою (Всер ). Середня ширина дорівнює відношенню площі озера до його довжини:

Довжина берегової лінії (l) – це довжина урізу води (довжина нульової ізобати).

Порізаність берегової лінії (K) – відношення довжини берегової лінії до довжини кола з площею, яка дорівнює площі озера:

Об’єм води в озері можна визначити за батометричною картою як суму окремих шарів озерної улоговини, обмежених певними ізобатами. Ці шари наближено являють собою зрізані конуси, і їх об’єм становитиме:

Де f1, f2...fn – площі, обмежені ізобатами;

H – відстань між ізобатами.

Загальний об’єм води дорівнює сумі часткових об’ємів.

Середня глибина озера (hсер) дорівнює відношенню об’єму води в озері до площі дзеркала:

Максимальна глибина вимірюється безпосередньо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑