3. Класифікація кліматів Землі.

Розподіл характеристик клімату таких як температура повітря, сума опадів та інших підпорядкований певним закономірностям в залежності від географічного положення. Відповідно і типи кліматів повинні розподілятися по Земній кулі не хаотично, а упорядковано в залежності від кліматоутворюючих факторів. Для того щоб орієнтуватися в різноманітті кліматичних умов на Землі, потрібно виділити певні типи клімату і вивчити їх розподіл. Багато вчених займались класифікацією кліматів як для всієх Земної кулі, так і окремих регіонів. При виділенні типів кліматів різні автори виходили із різних кретеріїв. Одні виділяли типи ккліматів по температурному режиму, ступеню зволоження території, циркуляції атмосфери. Ми зупинимся на класифікації Б.П.Алісова, який запропонував виділяти кліматичні зони і області із умов загальної циркуляції атмосфери. Він виділяє сім основних кліматичних зон – екваторіальну, два тропічні, дві помірні і дві полярні (рис.11.1). Крім цього Б.П.Алісов розрізняє шість перехідних зон по три у кожній півкулі, які характеризуються сезонною зміною переважаючих повітряних мас. Це дві субекваторіальних зони або зони тропічнихь мусонів в яких літом переважає екваторіальне повітря, а зимою – тропічне; дві субтропічні зони в яких літом переважає тропічне повітря, а зимою – полярне; зони субарктична і субантарктична в яких літом переважає полярне, а зимою арктичне і антарктичне повітря.

Б.П.Алісом також складені карти кліматичних поясів і областей окремих регіонів, зокрема Євразії, де він виділяє 33 області. Згідно цієї класифікації Україна розташовується у помірному кліматичному поясі в атлантико-континентальній і континентально-европейській областях. Межа між цими областями проходить по лінії Балта – Кременчуг – Харків. Окремо виділяється клімат Південного берегу Криму, який розташований в області субтропічного поясу.

 

Рис. 11.1 Кліматичні зони Землі за Б.П. Алисовим.

1 - екваторіальна, 2 - субекваторіальна, 3 - тропічна, 4 - субтропічна, 5 - помірна, 6 - субполярна, 7 - полярная,

Таким чином більша частина України, у тому числі і Хмельницька область, розташована в атлантико-континентальній області помірного кліматичного поясу. Для кліматичних умов цієї області характерне поступове зростання континентальності у східному і південно-східному напрямках. У цих напрямках знижується середньомісячна температура самого холодного місяця з – 3-4ос до – 7-9ос, збільшується середньомісячна температура самого теплого місяця від 15-17ос до 19-20ос, зменшується річна сума опадів. Сніговий покрив лежить 20-80 днів, причому на заході тривалість більша ніж на сході. Майже щорічно бувають літні приморозки.

Південно-східна частина України розташована у континентально-європейській області помірного кліматичного поясу. Ця область сухіша і тепліша у порівняні із попередньо розглянутою. Середні місячні температури взимку становлять - 2-3ос. У другій половині лютого снігового покриву практично не буває. Літо більш посушливе, жарке. Сюди рідше проникають циклони із Атлантики. Середні місячні температури влітку становлять 21-23ос і більше.

Південний берег Криму (ПБК) це самостійна кліматична область субтропічного поясу. Тут влітку переважає жарка, сонячна погода із бризами.

Місцями утворюються місцеві вітри фени і гірсько-долинні. Середня температура літніх місяців 23-25ос, кількість опадів 30-35мм.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Формування клімату залежить від ряду факторів основним із яких є географічне положення. Клімат змінюється у широтному напрямку. Об’єднуючи типи кліматів по певним характеристикам багато вчених займались класифікацією кліматів як для всієї Земної кулі, так і окремих регіонів. При виділенні типів кліматів різні автори виходили із різних кретеріїв. Одні виділяли типи кліматів по температурному режиму, ступеню зволоження території, інші по циркуляції атмосфери. В країнах СНД широко використовується класифікація Б.П.Алісова.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑