5.Ізотерми. Приведення температури повітря до рівня моря

Якщо на географічну карту нанести значення середні місячні або середні річні температури повітря визначені за даними спостережень і з’єднати точки з однаковою температурою, то отримаємо карту ізотерм.

Ізотерми це лінії рівної температури повітря, які наглядно показують географічний розподіл температур. Для того щоб виключити вплив висоти на температуру повітря, будують карту ізотерм для рівня моря. Відомо, що із збільшенням висоти температура повітря знижується. В середньому температура повітря зменшується з висотою на 0,6о на кожні 100м підвищення. Ця величина називається температурним градієнтом для тропосфери. Для визначення температури повітря на рівні моря треба визначити поправку до дійсної температури, яка завжди додається до дійсної температури.

Поправка визначається за формулою:

 

Рис. 8.1 Розподіл індексу континентальності С.П.Хромова по Земній кулі

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Сонячна радіація яка надходить до Землі є необхідною для життя на планеті. Сонце випромінює енергію в широкому діапазоні хвиль, більше 99% цієї енергії припадає на ділянку спектра між 0,1 і 4 мкм. Інтенсивність сонячної радіації залежить від географічної широти місцевості. Частина сонячної радіації поглинається поверхнею Землі, а частина відбивається. Під дією сонячної радіації формується тепловий режим атмосфери, води, грунту.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.

1. Види сонячної радіації?

2. Величина сонячної сталої?

3. Чому дорівнює температурний градієнт для тропосфери?

4. Величина планетарного альбедо Землі?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑