3. Течії в океанах і морях.

Рівень Світового океану формується в результаті взаємодії різноманітних сил на маси води. Якби води океану були однорідними і знаходилися в стані спокою, поверхня океану збігалася б з рівневою поверхнею сили тяжіння і називалася рівневою. Поверхня середнього багаторічного рівня Світового океану найбільше збігається з рівневою поверхнею і приймається за геоїд.

Світовий океан перебуває у безперервному русі, і його поверхня ніколи не залишається спокійною, а зазнає постійних вертикальних і горизонтальних переміщень водних мас. На неї діють сили, викликані гідрометеорологічними процесами, припливо-творними силами Місяця і Сонця, геодинамічними силами, які викликають зміни земної кори, підводні землетруси, розломи і зсуви.

Коливання рівня, викликані безпосередньо дією вітру, бувають досить значними і досягають іноді 1-2 м. Згінно-нагінні зміни рівня можуть бути тимчасовими, сезонними і постійними. Останні особливо характерні для області пасатів. Так пасати Атлантичного океану безперервно наганяють воду у Карибське море і Мексіканську затоку, а пасати Тихого океану відганяють їївід Панамського перешийка. В результаті цьго середній рівень океану з боку Атлантики біля Панамського перешийка вищий , ніж з боку Тихоокеанськуого берега приблизно на 50 см.

Значні тимчасові коливання рівня викликаються змінами атмосферного тиску і вітрами, пов’язаними з проходженням над морем баричних систем (циклонів).

Рівень моря безперервно змінюється у часі. Всі коливання його відбуваються біля деякого середнього положення, що являє собою середню арифметичну величину з усього ряду спостережень за тривалий час. Спостереження над рівнем у Кронштадті ведуться з 1835 року. Для цього пункту середній багаторічний рівень обчислений з точністю до  0,2 см і прийнятий за відлікову відмітку всіх нівелірних систем (нуль висот) для країн СНД.

В океанах і морях відбувається переміщення води на значні відстані. Ці переміщення часто займають величезні маси води і відбуваються постійно. Поступальний рух часток води з одного місця океану або моря в інше називається течією.

Крім постійних переміщень водних мас , у морях і океанах існують тимчасові поступальні рухи води, найчастіше викликані змінними вітрами. Рухи води можуть мати також періодичний характер і викликатись дією сил Місяця і Сонця.

Морські течії класифікують за різними ознаками. Основною є класифікація течій за походженням. В залежності від походження течії поділяють на такі групи:

- густині течії, зумовлені нерівномірним горизонтальним розподілом густини води;

- вітрові , або дрейфові, викликані силою тертя рухомого повітря об поверхню води;

- припливно-відпливні, пов’язані з дією періодичних припливоутворюючих сил Місяця і Сонця;

- згінно-нагінні, викликані похилом поверхні моря в результаті дії вітру;

- бароградієнтні, пов’язані з похилом рівня моря, зумовленого змінами в розподілі атмосферного тиску;

- стокові, що утворюються за рахунок підвищення рівня у прибережних ділянках в результаті річкового стоку.

За стійкістю течії поділяються на постійні, періодичні і тимчасові. Постійні течії мало змінюють швидкість і напрямок на протязі сезону або року. Це пасатні течії всіх океанів, Гольфстрім, Куро-Сіво і інші. Періодичні течії повторюються через однакові проміжки часу в певній послідовності (припливно-відпливні). Тимчасові течії виникають внаслідок дії зовнішніх сил.

За глибиною розміщення виділяють такі течії:

- поверхневі, що поширюються на глибину до 100м;

- глибинні, які зустрічаються на різних глибинах від поверхні;

- придонні, поширені в шарі прилеглому до дна.

За фізико-хімічними властивостями розрізняють течії теплі й холодні, солоні і розпріснені. В північній півкулі, як правило, течії, що рухаються у північному напрямку, є теплими, а течії, що рухаються на південь – холодними.

Морські течії мають велике значення у житті Світового океану і всієї планети. Вони сприяють обміну вод, зміні берегів (руйнують їх), мають великий вплив на циркуляцію атмосфери і на клімат різних частин земної кулі.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Світовий океан і його складові моря займають більшу частину земної кулі. Рельєф дна океану дуже різноманітний і ложе океану має складну будову. Водна поверхня океану знаходиться у постійному русі визваного хвилюванням і течіями. Хвилювання визвано тимчасовими вітрами, які утворюються при проходженні атмосферних фронтів, тектонічними рухами земної кори іншими зовнішними силами. Течії формуються під впливом вітрів постійного направлення, нерівномірністю нагрівання водної маси, припливоутворюючих сил Місяця і Сонця, надходження води великих річок, які впадають у океан (море).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Назвіть складові Світового океану.

2. Що таке материковий шельф?

3. Різниця між континентальними і пелагічними відкладами.

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑