2. Баричні системи.

В атмосфері завжди існують області підвищеного і пониженого тиску, розташування яких весь час змінюється. Ці області називаються баричними системами. Баричні системи основних типів це циклон і антициклон (рис.10.4)

 В областях пониженого тиску (циклонах), тиск на кожному рівні самий низький в центрі і росте до периферії. В області підвищеного тиску (антициклоні) навпаки на кожному рівні в центрі буде найвищий тиск, який буде зменшуватися до периферії. На синоптичних картах ці системи зображаються замкненими концентричними ізобарами.

Виділяють ще баричні системи з незамкненими ізобарами. До них відносяться улоговина, гребінь і сідловина (рис.10.1)

Улоговина – це смуга пониженого тиску між двома областями підвищеного тиску. Вона нагадує жолоб з ребром знизу. Улоговина не має центру, але є вісь – лінія на якій тиск має мінімальні значення.

Гребінь - це смуга підвищеного тиску між двома областями пониженого тиску і має форму латинської літери U. Гребінь являє собою периферійну частину антициклону. Баричні градієнти в гребені направлені від осі до периферії.

Сідловина – це ділянка баричного поля між двома циклонами (улоговинами) і двома антициклонами (гребнями) розташованими навхрест.

 

Рис. 10.4. Ізобари на рівні моря в різних типах баричних систем.

І - циклон, ІІ - антициклон, ІІІ - улоговина, IV- гребінь V- сідловина.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑