Тема 7. Метеорологія і кліматологія – дві неподільні науки. Предмет і методи їх дослідження. Будова атмосфери. Склад повітря і його зміна з висотою.

МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ ДВІ НЕПОДІЛЬНІ НАУКИ. БУДОВА АТМОСФЕРИ

1. Метеорологія й кліматологія дві неподільні науки.

2. Методи вивчення атмосфери.

3. Принципи розподілу атмосфери на шари. Будова атмосфери.

4. Склад повітря у земної поверхні і його зміна з висотою. Загальна маса атмосфери.

1. Метеорологія й кліматологія дві неподільні науки.

Метеорологія й кліматологія дві окремі науки. Що ж їх розділяє і що об’єднує? Що є предметом їх вивчення?

Метеорологія це наука про атмосферу – повітряну оболонку Землі, яка оточує земну поверхню. Фізичний стан атмосфери характеризується метеорологічними елементами, які змінюються як в часі, так і в просторі. Основними метеорологічними елементами, які впливають на життєдіяльність людини є: сонячна радіація, атмосферний тиск, температура і вологість повітря і грунту, вітер, хмарність, опади, випаровування з земної і водної поверхні. Кількісні характеристики метеорологічних елементів вимірюються на метеорологічних станціях спеціальними приладами.

Метеорологія відноситься до геофізичних наук, вона на основі законів фізики вивчає певні фізичні процеси, які протікають в атмосфері.

Стан атмосфери у земної поверхні в даний час і в даній місцевості називається погодою. Таким чином погоду вивчає метеорологія. Прогнози погоди, які широко використовуються всіма галузями господарства, надаються метеорологічною службою.

Погода в різних місцях Землі, яка формується під впливом різних факторів, різноманітна, але для кожної місцевості можна визначити певний клімат. Кліматом називається сукупність атмосферних умов, які притаманні (властиві) даній місцевості в залежності від її географічної обстановки. Під географічною обстановкою розуміється не тільки географічне положення місцевості (широта, довгота), а також висота над рівнем моря, характер земної поверхні, орографія і інші характеристики. Атмосферні умови змінюються в річному циклі від зими до літа. Сукупність цих умов змінюється і від року до року, але в багаторічному розрізі міняється в певних межах. Ці зміни мають характер коливань то в одному, то в іншому напрямку. Клімат таким чином володіє стійкістю.

Клімат є однією з фізико-географічних характеристик місцевості, а кліматологія по суті є географічною наукою, яка досліджує типи клімату Землі і їх поширення. Кліматологія тісно пов’язана з метеорологією. Розуміння закономірностей зміни клімату на Землі можливе тільки на основі тих загальних законів, яким підпорядковані атмосферні процеси. Тому при аналізі причин виникнення різних типів клімату і їх розподілу на земній кулі, кліматологія виходить із законів і уявлень метеорології. Хоча метеорологія і кліматологія є окремі науки, але в нашому курсі вони будуть розглядатися по можливості як одне ціле.

Вище було визначено, що метеорологія це наука про атмосферу. Виходячи з цього, предметом вивчення метеорології є атмосфера. Атмосфера являє собою повітряну оболонку навколо земної поверхні, яка приймає участь в обертанні Землі. В нижніх шарах цієї оболонки (атмосфери) відбувається життєдіяльність людини.

Повітря це суміш газів яка має властивість стискуватись. Тому з висотою щільність повітря зменшується і поступово на значних висотах атмосфера зникає і починається безповітряний простір. Чіткої верхньої межі атмосфера немає. Близько половини маси атмосфери зосереджено в нижніх 5км, ¾ маси – в 10 км, 9/10 – в 20 км. Наявність повітря, хоча і більш розрідженого, виявляється на значно більших висотах (до 20 тис.км).

Основну увагу метеорологія приділяє вивченню нижнього шару атмосфери (до 20 км). Атмосферні процеси цього шару особливо важливі з практичної точки зору і впливають на стан погоди у земної поверхні. Але і вищі шари атмосфери, віддалені на сотні і тисячі кілометрів від земної поверхні, також вивчаються все більш інтенсивніше, за допомогою геофізичних ракет і супутників.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑