4. Поняття про атмосферний фронт.

В атмосфері постійно виникають такі умови, коли дві повітряні маси з різними властивостями розташовуються одна біля другої і при цьому розділені вузькою перехідною зоною яка називається фронтом. Довжина таких фронтів тисячі кілометрів, ширина – десятки кілометрів. Вверх фронти поширюються на декілька кілометрів.

Фронти між повітряними масами арктичного, полярного, тропічного і екваторіального типу називають головними фронтами. Менші фронти між повітряними масами одного і того ж географічного типу носять назву вторинних фронтів.

Враховуючи, що ширина фронту значно менше довжини, фронт можна уявити як поверхню розділу між повітряними масами. При перетинанні із земною поверхнею фронтальна поверхня утворює лінію фронту. При припущенні, що фронт є поверхня, його можна розглядати як поверхню розриву розуміючи при цьому, що температура, тиск і інші метеорологічні елементи різко змінюються у зоні фронту. Фронтальні поверхні проходять в атмосфері похило (рис. 10.11)

 

Рис.10.11 Поверхня фронту у вертикальному розрізі

Якби обидві повітряні маси були нерухомими поверхня фронту проходила б горизонтально. Але оскільки повітряні маси рухаються, поверхня фронту нахилена. При цьому кут нахилу залежить від швидкості руху повітря і температури повітряних мас. Повітряні маси розділені поверхнею фронту розташовуються не тільки одна біля другої, але і одна над другою. При цьому холодне повітря лежить під теплим у вигляді вузького клину.

Вітер по обидві сторони фронту направлений до фронту, тому фронти постійно рухаються або в сторону більш холодного повітря, або в сторону теплого. Якщо лінія фронту переміщується по земній поверхні в сторону теплого повітря, це означає, що клин холодного повітря відступає, а звільнене ним місце займає тепле повітря. Такий фронт називають теплим. При проходженні теплого фронту підвищується температура повітря і змінюються інші метеоелементи.

 Якщо лінія фронту рухається у сторону теплого повітря, то клин холодного повітря буде витискувати тепле. Такий фронт називається холодним. При його проходженні температура повітря знижується і погіршуються погодні умови.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Атмосферний тиск постійно змінюється у часі і створює баричне поле Землі. У баричному полі виділяються області підвищенного і пониженого тиску (антициклони, циклони, улоговини, гребіні). Переміщення повітряних мас утворює атмосферні фронти, які формують погодні умови територій. В зв’язку з розподілом тиску утворюється рух повітря в горизонтальному напрямку, який називається вітром. На фоні загальної циркуляції атмосфери утворюються місцеві вітри.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке барична сходинка?

2. Якими приладами вимірюють швидкість та напрямок вітру?

3. Що таке ізобари?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑