5. Взаємодія вод атмосфери, суші та Світового океану

Круговорот води на Землі – це безперервний процес перемі­щення води, який складається з випаровування води, перенесення водяної пари повітряними течіями, утворення хмар, випадіння опадів, поверхневого і підземного стоку.

Під впливом сонячної радіації з усієї земної поверхні щорічно випаровується 520 тис км3 води, яка потрапляє в атмосферу. Основним джерелом надходження води в атмосферу є Світовий океан, з поверхні якого випаровується 448 тис км3 (86,4 %). Більша частина цієї вологи (412 тис км3) повертається у вигляді опадів на поверхню океанів і морів. Процес випаровування води з поверхні океану і повернення її знову в океан називається малим, або океанічним, круговоротом води.

 

Рис. 1.1 – Схема круговороту води в природі

1 випаровування з поверхні океану, моря; 2 – опади на поверхню океану, моря; 3 опади на поверхню суші; 4 випаровування з поверхні суші; 5 – поверхневий і підземний стік у річку; 6 річковий стік в океан, море, безстічну водойму; 7 – підземний стік в океан, море, безстічну водойму; 8 – вологообмін між сушею і океаном через атмосферу.

Менша частина водяної пари (36,4 тис км3) переноситься в атмосфері повітряними течіями на великі відстані і бере участь у великому круговороті води. Волога, яка переноситься з океанів на сушу за певних умов конденсується і випадає на поверхню суші у вигляді опадів. Ці опади стікають по поверхні, в напрямку загального похилу, або просочуються вглиб. Частина води попадає в річки, більшість яких несе свої води в моря і океани. Волога, що потрапляє в грунт, утворює підземні води і бере участь у живленні річок, і деяка їх частина знову потрапляє в море (рис. 1.1).

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Вода є однією з найбільш поширених речовин на земній кулі. Вона зосереджена в океанах, морях, озерах, річках, льодовиках, болотах, ґрунтах і гірських породах і утворює єдину водну оболонку земної кулі – гідросферу.

Гідрологія це наука про гідросферу, вона вивчає її властивості, процеси і явища, що відбуваються в ній. Гідрологія відноситься до циклу геогра­фічних наук і тісно пов’язана з метеорологією, геологією, ґрунтознавством, біологією, хімією, фізикою та іншими природ­ничими науками. В залежності від об’єкта вивчення гідрологія поділяється на окремі науки. В природі існує постійний зв’язок між водами Світового океану, суші і атмосфери. Цей зв’язок виражається у круговороті води. Розрізняють велике і мале коло круговороту води.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Назвіть складові гідросфери.

2. Різниця між малим і великим колом круговороту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑